Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

7   Antall årselever, etter skolefylke og kjønn. 2004
Skolefylke I alt Menn Kvinner
I alt 1 069  414  655
       
Østfold 45 13 32
Akershus 29 11 19
Oslo 40 16 23
Hedmark 36 11 24
Oppland 57 27 30
Buskerud 59 26 33
Vestfold 80 32 48
Telemark 4 2 2
Aust-Agder 7 3 3
Vest-Agder 24 10 14
Rogaland 37 15 22
Hordaland  151 52 98
Sogn og Fjordane 41 20 21
Møre og Romsdal  123 50 73
Sør-Trøndelag 38 14 24
Nord-Trøndelag 70 26 44
Nordland  109 40 69
Troms 75 27 47
Finnmark Finnmárku 44 17 27

Standardtegn i tabeller