Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

6   Antall årselever, etter kjønn og alder. 2002-2004
Alder Antall årselever Menn Kvinner
2002  980  377  603
2003 1 054  415  639
       
2004 i alt 1 069  414  655
       
19 år eller yngre 97 44 53
20-29 år  132 57 75
30-39 år  127 50 77
40-49 år  145 50 95
50 år eller eldre  567  212  355

Standardtegn i tabeller