Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

5   Deltakere, etter skolefylke og hovedemne. 2004
Skolefylke I alt Språkfag Estetiske fag og håndverksfag Humanistiske fag, tros- og livssynssfag Samfunnsfag Organisasjons- og ledelsesfag Økonomi og IKT-fag Helse-, sosial- og idrettsfag Samferdsels- og kommunikasjonsfag Realfag, industrifag og tekniske fag Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag Tjenesteyting og servicefag
I alt 20 717  375 7 554 4 886 3 224  653  214 2 558 20 20  641  572
                         
Østfold 1 170 -  621  223 - 90 - 45 - - -  191
Akershus  540 4  328  127 - 22 - - - - - 59
Oslo  545 -  141  274 37 - - 93 - - - -
Hedmark  978 -  224  549  148 - - 57 - - - -
Oppland  842 -  369 94 95 - -  276 - - - 8
Buskerud  865  111 16 23 - 24 -  670 - - 21 -
Vestfold 1 984 -  167  304 1 374 - 84 55 - - - -
Telemark 81 - - - 54 - - 27 - - - -
Aust-Agder 99 32 24 - 10 - - 33 - - - -
Vest-Agder  543 5  395  128 - - 9 6 - - - -
Rogaland  813 13 70  461 51 - - 88 - 20 51 59
Hordaland 3 068 65 2 084  198  393 - -  317 - - 11 -
Sogn og Fjordane  755 -  253 42  119 - -  171 - -  103 67
Møre og Romsdal 1 849 9  359  619 91  364 26  282 - - 45 54
Sør-Trøndelag  695 11  197 - 33 12 7  178 - -  155  102
Nord-Trøndelag  916 18  335  249  224 - - 90 - - - -
Nordland 2 698 - 1 520  686  200  102 88 93 9 - - -
Troms 1 351 47  444  635 58 39 - 65 11 - 20 32
Finnmark Finnmárku  925 60 7  274  337 - - 12 - -  235 -

Standardtegn i tabeller