Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

4   Deltakere, etter hovedemne, kjønn og alder. 2004
Hovedemne I alt 19 år eller yngre 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50 år eller eldre
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
I alt 20 717  713  904      967     1 327  958     1 668     1 080      2 133      4 051     6 916
Språkfag  375 15 33 24 27 31 49 14 46 39 97
Estetiske fag og håndverksfag 7 554  285  416  176  357  264  856  415 1 071 1 266 2 448
Humanistiske fag, tros- og livssynssfag 4 886 92 91  198  259  284  350  349  486 1 007 1 770
Samfunnsfag 3 224 33 36 46 43 38 50 61  151 1 126 1 640
Organisasjons- og ledelsesfag  653 75  112 55 76 34 60 29 58 75 79
Økonomi og IKT-fag  214 - - 4 2 3 14 8 22 69 92
Helse-, sosial- og idrettsfag 2 558  163  176  320  420  216  225  152  204  242  440
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 20 7 4 - - - - - - 3 6
Realfag, industrifag og tekniske fag 20 - - - 1 2 1 1 4 4 7
Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag  641 41 32  139  133 79 45 36 34 69 33
Tjenesteyting og servicefag  572 2 4 5 9 7 18 15 57  151  304

Standardtegn i tabeller