Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

3   Utenlandske deltakere, etter statsborgerskap og kjønn. 2004
Statsborgerskap I alt Menn Kvinner
I alt 2 231  833 1 398
       
Russland  683  186  497
Tyskland  398  150  248
Danmark  345  144  201
Sverige  213 92  121
Litauen  160 55  105
USA 46 19 27
Storbritannia 34 10 14
Nederland 25 8 17
Island 24 5 19
Italia 23 6 17
Andre  280  158  132

Standardtegn i tabeller