Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

2   Deltakere, etter bostedsfylke, kjønn og alder. 2004
Bostedsfylke I alt 19 år eller yngre 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50 år eller eldre
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
I alt 20 717  713  904  967 1 327  958 1 668 1 080 2 133 4 051 6 916
                       
Østfold  496 4 10 11 21 16 27 18 53  133  203
Akershus 1 300 38 76 40 61 34 55 40 82  318  556
Oslo 1 131 20 16 56 76 43 93 41 73  199  514
Hedmark  524 12 10 18 25 18 52 20 62 97  210
Oppland  443 11 15 19 33 27 43 18 53 63  161
Buskerud  955 26 24 34 52 56 71 44 93  206  349
Vestfold  776 7 15 19 34 20 28 15 68  232  338
Telemark  366 11 13 13 20 13 9 9 23  111  144
Aust-Agder  276 8 15 20 14 17 14 17 26 64 81
Vest-Agder  556 22 29 15 30 22 28 29 65  115  201
Rogaland 1 379 64 68 94  119 94  102 88  137  235  378
Hordaland 2 631 55 66 98  115 83  268  168  416  516  846
Sogn og Fjordane  620 46 64 34 58 25 31 24 56  107  175
Møre og Romsdal 1 247 35 59 69 61 65  100 80  116  279  383
Sør-Trøndelag  740 29 41 53 50 44 67 38 59  130  229
Nord-Trøndelag  676 16 33 8 32 19 25 23 55  171  294
Nordland 1 956 36 69 44 66 87  238  150  244  433  589
Troms  762 19 29 17 50 24  103 40  111  122  247
Finnmark Finnmárku  185 4 6 20 14 23 25 7 15 29 42
Uoppgitt/utlandet 3 698  250  246  285  396  228  289  211  326  491  976

Standardtegn i tabeller