Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

1   Deltakere, etter kjønn og alder. 2004
Alder I alt Menn Kvinner
2001 19 083 7 209 11 874
2002 20 727 8 048 12 679
2003 21 767 8 416 13 351
       
2004 i alt 20 717 7 769 12 948
       
19 år eller yngre 1 617  713  904
20-29 år 2 294  967 1 327
30-39 år 2 626  958 1 668
40-49 år 3 213 1 080 2 133
50 år eller eldre 10 967 4 051 6 916

Standardtegn i tabeller