Statistisk sentralbyrå


Folkehøgskoler, kortkurs

8   Antall årselever ved folkehøgskolenes kortkurs, etter kjønn og hovedemne. 2002
Hovedemne I alt Menn Kvinner
I alt  980  377  603
       
Språkfag 20 8 12
Estetiske fag og håndverksfag  307 98  209
Humanistiske fag, tros- og livssynssfag  199 81  118
Samfunnsfag  196 74  122
Organisasjons- og ledelsesfag 26 11 15
Økonomi og IKT-fag 12 5 7
Helse-, sosial- og idrettsfag  153 69 84
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 2 2 -
Realfag, industri- og tekniske fag 7 3 5
Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslisfag 29 14 15
Tjenesteyting og servicefag 29 11 18

Standardtegn i tabeller