Statistisk sentralbyrå


Folkehøgskoler, kortkurs

7   Antall årselever ved folkehøgskolenes kortkurs, etter skolefylke og kjønn. 2002
Skolefylke I alt Menn Kvinner
I alt  980  377  603
       
Østfold 37 12 25
Akershus 20 8 12
Oslo 36 13 23
Hedmark 37 15 22
Oppland 84 40 44
Buskerud 40 17 23
Vestfold 80 31 49
Telemark 5 2 2
Aust-Agder 10 4 6
Vest-Agder 19 9 10
Rogaland 34 14 20
Hordaland  126 43 83
Sogn og Fjordane 31 13 18
Møre og Romsdal  121 44 77
Sør-Trøndelag 25 10 15
Nord-Trøndelag 56 17 39
Nordland  119 44 76
Troms 59 22 37
Finnmark Finnmárku 42 19 23

Standardtegn i tabeller