Statistisk sentralbyrå


Folkehøgskoler, kortkurs

6   Antall årselever ved folkehøgskolenes kortkurs, etter kjønn og alder. 2002
Alder Antall årselever Menn Kvinner
2002 i alt  980  377  603
       
17-19 år  124 53 71
20-29 år  117 48 68
30-39 år 93 37 56
40-49 år  128 44 84
50 år og eldre  517  194  323
Uoppgitt 1 1 1

Standardtegn i tabeller