Statistisk sentralbyrå


Folkehøgskoler, kortkurs

5   Deltakere ved folkehøgskolenes kortkurs, etter skolefylke og hovedemne. 2002
Skolefylke I alt Språkfag Estetiske fag og håndverksfag Humanistiske fag, tros- og livssynssfag Samfunnsfag Organisasjons- og ledelsesfag Økonomi og IKT-fag Helse-, sosial- og idrettsfag Samferdsels- og kommunikasjonsfag Realfag, industri- og tekniske fag Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslisfag Tjenesteyting og servicefag
I alt 20 727  357 6 579 4 936 3 619  667  385 3 207 64 66  555  292
                         
Østfold  958 15  353  286 62 80 39 82 - - - 41
Akershus  579 9  347  123 - 26 - 34 - - - 40
Oslo  492 -  183  207 62 40 - - - - - -
Hedmark 1 085 - 69  851 - - 12  153 - - - -
Oppland 1 161 -  459 75  262 - -  333 - - 32 -
Buskerud  801 36 31  120 - 11 -  568 - - 35 -
Vestfold 2 141 - 57  381 1 116 -  127  433 - - 27 -
Telemark  163 - - 67 85 - - - - - 11 -
Aust-Agder  102 17 26 16 - - - 35 8 - - -
Vest-Agder  339 -  149  142 48 - - - - - - -
Rogaland  761 26 55  193  231 60 - 80 13 66 - 37
Hordaland 2 793 30 1 349  362  635 38 10  334 - - 35 -
Sogn og Fjordane  750 -  376 - - - -  238 - - 96 40
Møre og Romsdal 1 971 12  435  562  157  320  118  330 - - - 37
Sør-Trøndelag  621 -  138 44 35 - 20  209 6 -  127 42
Nord-Trøndelag  874 63  500 84  181 - - 46 - - - -
Nordland 2 819 - 1 709  436  327 49 59  202 37 - - -
Troms 1 515 50  311  987 22 - -  107 - - - 38
Finnmark Finnmárku  802 99 32 -  396 43 - 23 - -  192 17

Standardtegn i tabeller