Statistisk sentralbyrå


Folkehøgskoler, kortkurs

4   Deltakere ved folkehøgskolenes kortkurs, etter hovedemne, kjønn og alder. 2002
Hovedemne I alt 17-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50 år og eldre Uoppgitt
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
I alt 20 727  994 1 375 1 046 1 357  890 1 375 1 029 1 955 4 081 6 603 8 14
                           
Språkfag  357 11 19 14 24 15 32 21 56 74 82 2 7
Estetiske fag og håndverksfag 6 579  321  579  170  357  226  662  324  855 1 098 1 986 - 1
Humanistiske fag, tros- og livssynssfag 4 936  158  198  272  288  272  303  342  421 1 066 1 616 - -
Samfunnsfag 3 619 48 94 50  131 45 78  122  214 1 158 1 676 - 3
Organisasjons- og ledelsesfag  667  137  183 65 84 40 28 18 23 37 52 - -
Økonomi og IKT-fag  385 - - 10 8 26 20 21 21  126  153 - -
Helse-, sosial- og idrettsfag 3 207  290  277  356  335  213  206  141  277  324  780 5 3
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 64 1 - 2 2 9 1 6 1 34 8 - -
Realfag, industri- og tekniske fag 66 - 1 - - 1 1 - 6 23 34 - -
Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslisfag  555 28 23  101  116 39 29 22 54 56 86 1 -
Tjenesteyting og servicefag  292 - 1 6 12 4 15 12 27 85  130 - -

Standardtegn i tabeller