Statistisk sentralbyrå


Folkehøgskoler, kortkurs

3   Utenlandske deltakere ved folkehøgskolenes kortkurs, etter statsborgerskap og kjønn. 2002
Statsborgerskap/Citizenship I alt Menn Kvinner
I alt 1 619  624  995
       
Danmark  427  171  256
Tyskland  275  108  167
Russland  246 61  185
Sverige  184 72  112
Storbritannia  102 48 54
Finland 45 10 35
USA 35 9 26
Island 26 13 13
Latvia 26 7 19
Nederland 21 7 14
Andre  232  118  114

Standardtegn i tabeller