Statistisk sentralbyrå


Folkehøgskoler, kortkurs

2   Deltakere ved folkehøgskolenes kortkurs, etter bostedsfylke, kjønn og alder. 2002
Bostedsfylke I alt 17-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50 år og eldre Uoppgitt
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
I alt 20 727  994 1 375 1 046 1 357  890 1 375 1 029 1 955 4 081 6 603 8 14
                           
Østfold  674 10 29 31 55 31 76 30 86  135  191 - -
Akershus 1 287 89  135 53 70 36 64 52 83  254  449 1 1
Oslo 1 035 21 28 59 92 46 70 32 70  189  428 - -
Hedmark  350 21 16 23 25 11 23 15 34 69  113 - -
Oppland  583 12 18 26 50 20 49 38 66  110  194 - -
Buskerud  971 27 49 54 49 55 43 48 81  209  355 1 -
Vestfold  831 29 28 20 34 16 24 21 53  246  357 2 1
Telemark  667 18 40 27 33 31 29 46 58  166  219 - -
Aust-Agder  285 15 39 24 21 21 14 11 21 47 72 - -
Vest-Agder  553 34 21 25 31 34 22 48 64  109  165 - -
Rogaland 1 242 46 87 93 78 73 84 84  123  228  346 - -
Hordaland 2 184 40 79 78  117 74  184  138  273  494  707 - -
Sogn og Fjordane  749 68 96 50 80 31 53 29 80  101  160 1 -
Møre og Romsdal 1 212 83  109 51 85 49 95 63  102  226  349 - -
Sør-Trøndelag  759 33 46 50 76 34 57 39 94  115  215 - -
Nord-Trøndelag  624 23 71 31 30 12 30 14 73  124  216 - -
Nordland 1 581 46 85 62  103 92  169  108  190  290  436 - -
Troms  623 20 19 23 63 31 72 30 90 80  195 - -
Finnmark Finnmárku  194 13 10 21 20 21 15 9 16 30 39 - -
Uoppgitt/utlandet 4 323  346  370  245  245  172  202  174  298  859 1 397 3 12

Standardtegn i tabeller