Statistisk sentralbyrå


Folkehøgskoler, kortkurs

1   Deltakere ved folkehøgskolenes kortkurs, etter kjønn og alder. 2002
Alder I alt Menn Kvinner
2001 19 083 7 209 11 874
       
2002 i alt 20 727 8 048 12 679
       
17-19 år 2 369  994 1 375
20-29 år 2 403 1 046 1 357
30-39 år 2 265  890 1 375
40-49 år 2 984 1 029 1 955
50 år og eldre 10 684 4 081 6 603
Uoppgitt 22 8 14

Standardtegn i tabeller