Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med sjøfartstjenester

2 Utenrikshandel med tjenester, utenriks sjøfart, etter region. 2010
  Eksport Import
  Millioner NOK Andel Millioner NOK Andel
Region i alt 84 560,5  100,0 46 993,4  100,0
Norden 12 786,0 15,1 7 168,0 15,3
EU utenom Norden 40 627,6 48,0 21 033,8 44,8
Andre europeiske land 2 020,8 2,4 1 260,3 2,7
Afrika 3 250,5 3,8 1 720,7 3,7
Asia 11 329,7 13,4 7 035,9 15,0
Sentral- og Nord-Amerika 8 134,2 9,6 5 141,9 10,9
Sør-Amerika 4 199,5 5,0 2 503,9 5,3
Oseania 2 212,0 2,6 1 128,8 2,4

Standardtegn i tabeller