Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med sjøfartstjenester

1 Utenrikshandel med tjenester, utenriks sjøfart, etter type tjeneste. 2010
  Millioner NOK Andel
Eksport i alt 84 560,5  100,0
Passasjertransport til sjøs 1 171,2 1,4
Godsfrakt til sjøs 53 210,5 62,9
Utleie av skip med mannskap 22 757,0 26,9
Utleie av skip uten mannskap 1 654,4 2,0
Tjenester tilknyttet transport og reisevirksomhet 5 767,5 6,8
     
Import i alt 46 993,4  100,0
Leie av skip med mannskap 14 452,5 30,8
Leie av skip uten mannskap  739,1 1,6
Lagrings, laste- og lossetjenester 3 110,6 6,6
Andre tjenester tilknyttet sjøtransport 16 163,7 34,4
Leiearbeid og reparasjoner 5 169,9 11,0
Andre tjenester 7 357,5 15,7
     
Utenriks sjøfarts netto bidrag til tjenestebalansen 37 567,1  

Standardtegn i tabeller