Statistisk sentralbyrå

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

3 Medlemmer1 i kristne trussamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja. Per 1. januar. 2005-2012
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kristne trussamfunn  215 090  216 141  225 507  226 969  234 772  245 664  266 834  289 018
Adventistsamfunnet 5 567 5 258 5 281 5 177 5 086 5 136 5 066 4 884
Dei frie evangeliske forsamlingar 3 653 3 514 3 628 3 455 3 434 3 492 3 395 3 137
Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja i Noreg 21 140 19 308 19 524 19 496 19 262 19 503 19 614 19 507
Den Finlandska evangelisk-lutherska församling 23 504 3 738 4 291 4 288 4 237 4 169 4 146 4 193
Den Islandske Evangeliske Lutherske menighet i Noreg 23 395 2 999 2 027 - 2 735 5 422 5 946 5 983
Den kristelige menighet 6 054 6 280 6 476 6 602 6 779 6 879 7 110 7 319
Den ortodokse kyrkja 5 028 5 494 6 075 6 771 7 664 8 492 9 894 11 205
Den romersk-katolske kyrkja 43 118 46 440 51 508 54 011 57 348 66 972 83 018  102 286
Det Evangelisk-Lutherske kyrkjesamfunn 3 410 3 347 3 345 3 275 3 232 3 213 3 213 3 209
Det norske Baptistsamfunn 9 549 8 745 9 071 9 492 9 382 9 749 9 922 9 999
Det Norske Misjonsforbund 8 505 8 154 8 399 8 476 8 497 8 729 9 091 9 336
Jehovas vitner i Noreg 14 502 14 568 14 756 14 856 14 976 11 640 11 739 11 903
Kristensamfundet 2 472 2 461 2 505 2 463 2 474 2 578 2 585 2 567
Kristne senter 3 264 2 975 3 353 3 324 3 290 3 266 3 252 3 157
Metodistkyrkja i Noreg 11 981 11 324 11 299 11 133 10 974 11 082 11 055 10 761
Pinsemenigheiter 42 744 39 492 40 398 39 866 39 590 39 923 39 599 39 108
Svenska Margaretaförsamlingen i Oslo 27 267 12 166 13 098 14 087 15 574 14 626 17 376 19 950
Andre kristne trussamfunn 19 937 19 878 20 473 20 197 20 238 20 793 20 813 20 514
1  Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for. Meir informasjon, sjå Feilkjelder i "Om statistikken".
2  Berekna etter gamal metode.
Kjelde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller