Statistisk sentralbyrå

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

2 Medlemmer1 i trus-og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. Fylke. 2006-2012
  Medlemmer utanfor Den norske kyrkja Buddhisme Islam Kristendom Annan religion2 Livssynsamfunn
2006  383 510 9 934 72 023  216 141 8 141 77 271
2007  403 909 10 753 79 068  225 507 8 859 79 722
2008  411 790 11 038 83 684  226 969 9 440 80 659
2009  431 287 12 252 92 744  234 772 10 395 81 124
2010  449 875 13 376 98 953  245 664 8 992 82 890
2011  484 534 14 580  106 735  266 834 11 904 84 481
2012  510 684 15 426  112 236  289 018 9 282 84 722
             
2012            
Østfold 34 069 1 338 8 280 20 342  251 3 858
Akershus 62 415 2 245 12 557 33 522 1 388 12 703
Oslo  125 331 3 375 49 656 51 221 3 178 17 901
Hedmark 11 835  425 1 730 6 739  112 2 829
Oppland 9 735  336 1 627 5 271 95 2 406
Buskerud 30 728  909 8 965 15 315 1 223 4 316
Vestfold 24 749  713 3 859 15 350  247 4 580
Telemark 20 632  430 2 909 14 517 82 2 694
Aust-Agder 13 549  308  970 10 851 41 1 379
Vest-Agder 25 336  622 2 420 20 089 68 2 137
Rogaland 42 371 1 347 7 444 27 050  635 5 895
Hordaland 37 398 1 201 3 511 25 064  851 6 771
Sogn og Fjordane 4 082 72  339 2 706 50  915
Møre og Romsdal 14 727  409 1 105 10 451  303 2 459
Sør-Trøndelag 21 085  966 3 157 10 336  555 6 071
Nord-Trøndelag 6 116  190  837 3 256 54 1 779
Nordland 13 056  223 1 526 8 354 72 2 881
Troms Romsa 8 797  215  826 5 357 47 2 352
Finnmark Finnmárku 4 300 98  368 3 032 23  779
Bosatt i utlandet/ uopgitt  373 4  150  195 7 17
1  Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for. Meir informasjon, sjå Feilkjelder i "Om statistikken".
2  Omfattar Bahài, Hinduisme, Jødedom, Sikhisme, og andre trusretningar.
Kjelde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller