Statistisk sentralbyrå

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

1 Medlemmer1 i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. 1. januar. 2005-2012. Absolutte tal og prosent
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  Absolutte tal Prosent av alle Absolutte tal Prosent av alle Absolutte tal Prosent av alle Absolutte tal Prosent av alle Absolutte tal Prosent av alle Absolutte tal Prosent av alle Absolutte tal Prosent av alle Absolutte tal Prosent av alle
Medlemmer, i alt  382 986  100,0  383 510  100,0  403 909  100,0  411 790  100,0  431 287  100,0  449 875  100,0  484 534  100,0  510 684  100,0
                                 
Baha'i 1 006 0,3 1 004 0,3 1 015 0,3 1 024 0,2 1 023 0,2 1 012 0,2 1 064 0,2 1 088 0,2
Buddhisme 9 471 2,5 9 934 2,6 10 753 2,7 11 038 2,7 12 252 2,8 13 376 3,0 14 580 3,0 15 426 3,0
Hinduisme 3 769 1,0 3 669 1,0 4 098 1,0 4 566 1,1 5 238 1,2 5 175 1,2 5 858 1,2 5 690 1,1
Islam 76 621 20,0 72 023 18,8 79 068 19,6 83 684 20,3 92 744 21,5 98 953 22,0  106 735 22,0  112 236 22,0
Jødedom  909 0,2  870 0,2  868 0,2  850 0,2  803 0,2  818 0,2  819 0,2  153 0,0
Kristendom  215 090 56,2  216 141 56,4  225 507 55,8  226 969 55,1  234 772 54,4  245 664 54,6  266 834 55,1  289 018 56,6
Sikhisme 2 298 0,6 2 257 0,6 2 440 0,6 2 537 0,6 2 713 0,6 1 037 0,2 2 975 0,6 1 133 0,2
Livssynssamfunn 73 517 19,2 77 271 20,1 79 722 19,7 80 659 19,6 81 124 18,8 82 890 18,4 84 481 17,4 84 722 16,6
Andre trus- og livssynssamfunn  305 0,1  341 0,1  438 0,1  463 0,1  618 0,1  950 0,2 1 188 0,2 1 218 0,2
1  Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for. Meir informasjon, sjå i "Om statistikken", feilkjelder.
Kjelde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller