Statistisk sentralbyrå

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

3 Medlemmer1 i kristne trussamfunn utanfor Den norske kyrkja. Per 1. januar. 2005-2011
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kristne trussamfunn  215 090  216 141  225 507  226 969  234 772  245 664  266 834
Adventistsamfunnet 5 567 5 258 5 281 5 177 5 086 5 136 5 066
Dei frie evangeliske forsamlingar 3 653 3 514 3 628 3 455 3 434 3 492 3 395
Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja i Noreg 21 140 19 308 19 524 19 496 19 262 19 503 19 614
Den Finlandska evangelisk-lutherska församling 23 504 3 738 4 291 4 288 4 237 4 169 4 146
Den Islandske Evangeliske Lutherske menighet i Noreg 23 395 2 999 2 027 - 2 735 5 422 5 946
Den kristelige menighet 6 054 6 280 6 476 6 602 6 779 6 879 7 110
Den ortodokse kyrkja 5 028 5 494 6 075 6 771 7 664 8 492 9 894
Den romersk-katolske kyrkja 43 118 46 440 51 508 54 011 57 348 66 972 83 018
Det Evangelisk-Lutherske kyrkjesamfunn 3 410 3 347 3 345 3 275 3 232 3 213 3 213
Det norske Baptistsamfunn 9 549 8 745 9 071 9 492 9 382 9 749 9 922
Det Norske Misjonsforbund 8 505 8 154 8 399 8 476 8 497 8 729 9 091
Jehovas vitner i Noreg 14 502 14 568 14 756 14 856 14 976 11 640 11 739
Kristensamfundet 2 472 2 461 2 505 2 463 2 474 2 578 2 585
Kristne senter 3 264 2 975 3 353 3 324 3 290 3 266 3 252
Metodistkyrkja i Noreg 11 981 11 324 11 299 11 133 10 974 11 082 11 055
Pinsemenigheiter 42 744 39 492 40 398 39 866 39 590 39 923 39 599
Svenska Margaretaførsamlingen i Oslo 27 267 12 166 13 098 14 087 15 574 14 626 17 376
Andre kristne trussamfunn 19 937 19 878 20 473 20 197 20 238 20 793 20 813
1  Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for. Meir informasjon, sjå Feilkjelder i "Om statistikken".
2  Berekna etter gamal metode.
Kjelde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller