Statistisk sentralbyrå

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

2 Medlemmer1 i trus-og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. Fylke. 2006-2010
  Medlemmer utanfor Den norske kyrkja Buddhisme Islam Kristendom Annan religion2 Livssyn
2006  383 510 9 934 72 023  216 141 8 141 77 271
2007  403 909 10 753 79 068  225 507 8 859 79 722
2008  411 790 11 038 83 684  226 969 9 440 80 659
2009  431 287 12 252 92 744  234 772 10 395 81 124
2010  449 875 13 376 98 953  245 664 8 992 82 890
             
2010            
Østfold 31 148 1 220 7 460 18 543  225 3 700
Akershus 52 068 1 881 10 369 26 136 1 238 12 444
Oslo3  108 734 2 995 44 583 40 226 3 361 17 569
Hedmark 10 322  362 1 438 5 627  108 2 787
Oppland 8 441  271 1 349 4 350 99 2 372
Buskerud 27 438  812 8 097 13 109 1 262 4 158
Vestfold 21 920  606 3 276 13 317  215 4 506
Telemark 19 379  416 2 524 13 717 79 2 643
Aust-Agder 12 613  262  821 10 123 26 1 381
Vest-Agder 24 209  577 2 212 19 281 82 2 057
Rogaland 36 938 1 034 6 565 23 264  307 5 768
Hordaland 34 681 1 068 3 721 22 561  800 6 531
Sogn og Fjordane 3 468 42  387 2 086 65  888
Møre og Romsdal 11 842  308  982 7 710  385 2 457
Sør-Trøndelag 18 027  896 2 679 8 064  536 5 852
Nord-Trøndelag 5 061  158  508 2 581 52 1 762
Nordland 11 649  158 1 030 7 503 63 2 895
Troms Romsa 8 055  229  717 4 741 54 2 314
Finnmark Finnmárku 3 882 81  235 2 725 35  806
1  Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for. Meir informasjon, sjå Feilkjelder i "Om statistikken".
2  Omfattar Bahài, Jødedom, Sikhisme, og andre trusretningar.
3  Inkludert 126 busette i utlandet.
Kjelde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller