Statistisk sentralbyrå

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

3 Medlemmer1 i kristne trussamfunn utanfor Den norske kyrkja. Per 1. januar. 2005-2009
  2005 2006 2007 2008 2009
Kristne trussamfunn  215 090  216 141  225 507  226 969  234 772
Adventistsamfunnet 5 567 5 258 5 281 5 177 5 086
Dei frie evangeliske forsamlingar 3 653 3 514 3 628 3 455 3 434
Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja i Noreg 21 140 19 308 19 524 19 496 19 262
Den Finlandska evangelisk-lutherska församling 23 504 3 738 4 291 4 288 4 237
Den Islandske Evangeliske Lutherske menighet i Noreg 23 395 2 999 2 027 - 2 735
Den kristelige menighet 6 054 6 280 6 476 6 602 6 779
Den ortodokse kyrkja 5 028 5 494 6 075 6 771 7 664
Den romersk-katolske kyrkja 43 118 46 440 51 508 54 011 57 348
Det Evangelisk-Lutherske kyrkjesamfunn 3 410 3 347 3 345 3 275 3 232
Det norske Baptistsamfunn 9 549 8 745 9 071 9 492 9 382
Det Norske Misjonsforbund 8 505 8 154 8 399 8 476 8 497
Jehovas vitner i Noreg 14 502 14 568 14 756 14 856 14 976
Kristensamfundet 2 472 2 461 2 505 2 463 2 474
Kristne senter 3 264 2 975 3 353 3 324 3 290
Metodistkyrkja i Noreg 11 981 11 324 11 299 11 133 10 974
Pinsemenigheiter 42 744 39 492 40 398 39 866 39 590
Svenska Margaretaførsamlingen i Oslo 27 267 12 166 13 098 14 087 15 574
Andre kristne trussamfunn 19 937 19 878 20 473 20 197 20 238
1  Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for. Meir informasjon, sjå Feilkjelder i "Om statistikken".
2  Berekna etter gammal metode.
Kjelde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller