Statistisk sentralbyrå

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

2 Medlemmer1 i trus-og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. Fylke. 2006-2009
  Medlemmer utanfor Den norske kyrkja Buddhisme Islam Kristendom Annan religion2 Livssyn
2006  383 510 9 934 72 023  216 141 8 141 77 271
2007  403 909 10 753 79 068  225 507 8 859 79 722
2008  411 790 11 038 83 684  226 969 9 440 80 659
2009  431 287 12 252 92 744  234 772 10 395 81 124
             
2009            
Østfold 30 005 1 143 6 852 18 166  272 3 572
Akershus 49 874 1 767 9 749 24 536 1 676 12 146
Oslo3  105 351 2 912 42 516 38 234 4 465 17 224
Hedmark 9 775  350 1 211 5 394 94 2 726
Oppland 8 041  274 1 186 4 146 97 2 338
Buskerud 26 178  774 7 762 12 291 1 301 4 050
Vestfold 21 058  538 3 133 12 746  263 4 378
Telemark 18 887  379 2 376 13 440 73 2 619
Aust-Agder 12 132  227  675 9 840 26 1 364
Vest-Agder 23 456  512 2 022 18 816 68 2 038
Rogaland 34 645  844 6 063 21 872  301 5 565
Hordaland 32 872  952 3 418 21 476  659 6 367
Sogn og Fjordane 3 223 40  346 1 907 66  864
Møre og Romsdal 11 023  246  858 7 110  371 2 438
Sør-Trøndelag 17 104  801 2 486 7 616  469 5 732
Nord-Trøndelag 4 832  104  450 2 500 51 1 727
Nordland 11 398  131  828 7 455 59 2 925
Troms Romsa 7 670  177  629 4 537 54 2 273
Finnmark Finnmárku 3 763 81  184 2 690 30  778
1  Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for. Meir informasjon, sjå Feilkjelder i "Om statistikken".
2  Omfattar bahai, jødedom, sikhisme og andre trusretningar.
3  Inkludert 82 busette i utlandet.
Kjelde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller