Statistisk sentralbyrå

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

2 Medlemmer1 i trus-og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja. Religion/livssyn. Fylke. 2007-2008.
  Medlemmer i alt Buddhisme Islam Kristendom Annan religion2 Livssyn
  2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Heile landet  403 909  411 790 10 753 11 038 79 068 83 684  225 507  226 969 8 859 9 440 79 722 80 659
                         
Østfold 28 233 28 383 1 079 1 084 5 473 5 742 17 914 17 754  245  248 3 522 3 555
Akershus 45 752 47 052 1 546 1 630 7 938 8 465 22 959 23 358 1 327 1 477 11 982 12 122
Oslo 395 618 499 047 2 643 2 617 36 964 39 263 35 290 36 036 3 709 4 018 17 012 17 113
Hedmark 9 362 9 542  320  325 1 067 1 130 5 204 5 281 82 80 2 689 2 726
Oppland 7 809 7 917  241  252 1 097 1 136 4 098 4 125 87 97 2 286 2 307
Buskerud 23 757 24 602  703  730 6 232 6 790 11 729 11 812 1 179 1 262 3 914 4 008
Vestfold 19 910 20 372  458  468 2 384 2 697 12 546 12 581  255  263 4 267 4 363
Telemark 18 590 18 669  349  344 2 072 2 194 13 517 13 449 69 72 2 583 2 610
Aust-Agder 11 660 11 877  221  222  546  585 9 543 9 689 28 27 1 322 1 354
Vest-Agder 22 505 22 647  465  489 1 739 1 813 18 289 18 270 66 68 1 946 2 007
Rogaland 32 402 32 573  597  621 5 440 5 661 20 711 20 484  288  293 5 366 5 514
Hordaland 31 578 31 654  821  873 2 878 2 716 21 068 21 219  553  521 6 258 6 325
Sogn og Fjordane 3 049 3 019 32 35  302  314 1 839 1 785 46 46  830  839
Møre og Romsdal 10 799 10 749  133  160  920  887 7 072 6 986  294  311 2 380 2 405
Sør-Trøndelag 16 226 16 575  735  741 2 240 2 385 7 107 7 268  472  467 5 672 5 714
Nord-Trøndelag 4 766 4 699 64 82  391  403 2 494 2 432 53 45 1 764 1 737
Nordland 10 919 11 099  117  123  620  699 7 287 7 339 46 57 2 849 2 881
Troms Romsa 7 444 7 657  155  161  600  627 4 381 4 540 45 46 2 263 2 283
Finnmark Finnmárku 3 530 3 657 74 81  165  177 2 459 2 561 15 42  817  796
1  Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for.
2  Omfattar Bahài, Jødedom, Sikhisme og andre trusretningar.
3  Inkludert 85 busette i utlandet.
4  Inkludert 76 busette i utlandet.

Standardtegn i tabeller