Statistisk sentralbyrå

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

1 Medlemmer1 i trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. 1.1.2005-2008. Absolutte tal og prosent
  2005 2006 2007 2008
  Absolutte tal Prosent av alle Absolutte tal Prosent av alle Absolutte tal Prosent av alle Absolutte tal Prosent av alle
Medlemmer, i alt  382 986  100,0  383 510  100,0  403 909  100,0  411 790  100,0
                 
Baha'i 1 006 0,3 1 004 0,3 1 015 0,3 1 024 0,2
Buddhisme 9 471 2,5 9 934 2,6 10 753 2,7 11 038 2,7
Hindusme 3 769 1,0 3 669 1,0 4 098 1,0 4 566 1,1
Islam 76 621 20,0 72 023 18,8 79 068 19,6 83 684 20,3
Jødedom  909 0,2  870 0,2  868 0,2  850 0,2
Kristendom  215 090 56,2  216 141 56,4  225 507 55,8  226 969 55,1
Sikhisme 2 298 0,6 2 257 0,6 2 440 0,6 2 537 0,6
Livssyn 73 517 19,2 77 271 20,1 79 722 19,7 80 659 19,6
Andre trus- og livssynssamfunn  305 0,1  341 0,1  438 0,1  463 0,1
1  Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for.

Standardtegn i tabeller