Statistisk sentralbyrå

Den norske kyrkja og andre trus- og livssynssamfunn

2 Medlemmer1 i trus-og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja. Religion/livssyn. Fylke. 2006-2007
  Medlemmer i alt Buddhisme Islam Kristendom Annan religion2 Livssyn
  2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Heile landet  383 510  403 909 9 934 10 753 72 023 79 068  216 141  225 507 8 141 8 859 77 271 79 722
                         
Østfold 27 124 28 233 1 029 1 079 5 019 5 473 17 490 17 914  237  245 3 349 3 522
Akershus 42 530 45 752 1 325 1 546 6 512 7 938 21 811 22 959 1 184 1 327 11 698 11 982
Oslo 389 313 495 618 2 441 2 643 33 895 36 964 33 229 35 290 3 228 3 709 16 520 17 012
Hedmark 8 985 9 362  307  320 1 029 1 067 4 937 5 204 80 82 2 632 2 689
Oppland 7 521 7 809  231  241 1 069 1 097 3 928 4 098 91 87 2 202 2 286
Buskerud 22 390 23 757  654  703 5 448 6 232 11 389 11 729 1 100 1 179 3 799 3 914
Vestfold 19 457 19 910  440  458 2 341 2 384 12 319 12 546  238  255 4 119 4 267
Telemark 18 235 18 590  333  349 1 997 2 072 13 298 13 517  124 69 2 483 2 583
Aust-Agder 11 332 11 660  214  221  632  546 9 209 9 543 27 28 1 250 1 322
Vest-Agder 21 614 22 505  428  465 1 638 1 739 17 578 18 289 72 66 1 898 1 946
Rogaland 31 052 32 402  557  597 4 973 5 440 20 029 20 711  263  288 5 230 5 366
Hordaland 29 447 31 578  774  821 2 549 2 878 19 554 21 068  546  553 6 024 6 258
Sogn og Fjordane 2 777 3 049 30 32  268  302 1 615 1 839 56 46  808  830
Møre og Romsdal 10 483 10 799  128  133  907  920 6 870 7 072  275  294 2 303 2 380
Sør-Trøndelag 15 447 16 226  696  735 2 088 2 240 6 866 7 107  462  472 5 335 5 672
Nord-Trøndelag 4 686 4 766 64 64  376  391 2 445 2 494 51 53 1 750 1 764
Nordland 10 653 10 919  102  117  588  620 7 078 7 287 46 46 2 839 2 849
Troms Romsa 7 242 7 444  136  155  614  600 4 200 4 381 45 45 2 247 2 263
Finnmark Finnmárku 3 222 3 530 45 74 80  165 2 296 2 459 16 15  785  817
1  Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for.
2  Omfattar Bahài, Jødedom, Sikhisme og andre trusretningar.
3  Inkludert 57 busette i utlandet.
4  Inkludert 85 busette i utlandet.

Standardtegn i tabeller