Statistisk sentralbyrå

Den norske kyrkja og andre trus- og livssynssamfunn

2   Medlemmer1 i trus-og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja. Religion/livssyn. Fylke. 2006.
  Medlemmer i alt Buddhisme Islam Kristendom Annan religion2 Livssyn
Heile landet  383 510 9 934 72 023  216 141 8 141 77 271
             
Østfold 27 124 1 029 5 019 17 490  237 3 349
Akershus 42 530 1 325 6 512 21 811 1 184 11 698
Oslo3 89 313 2 441 33 895 33 229 3 228 16 520
Hedmark 8 985  307 1 029 4 937 80 2 632
Oppland 7 521  231 1 069 3 928 91 2 202
Buskerud 22 390  654 5 448 11 389 1 100 3 799
Vestfold 19 457  440 2 341 12 319  238 4 119
Telemark 18 235  333 1 997 13 298  124 2 483
Aust-Agder 11 332  214  632 9 209 27 1 250
Vest-Agder 21 614  428 1 638 17 578 72 1 898
Rogaland 31 052  557 4 973 20 029  263 5 230
Hordaland 29 447  774 2 549 19 554  546 6 024
Sogn og Fjordane 2 777 30  268 1 615 56  808
Møre og Romsdal 10 483  128  907 6 870  275 2 303
Sør-Trøndelag 15 447  696 2 088 6 866  462 5 335
Nord-Trøndelag 4 686 64  376 2 445 51 1 750
Nordland 10 653  102  588 7 078 46 2 839
Troms Romsa 7 242  136  614 4 200 45 2 247
Finnmark Finnmárku 3 222 45 80 2 296 16  785
1  Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for.
2  Omfattar Bahài, Jødedom, Sikhisme og andre trusretningar.
3  Inkludert 57 busette i utlandet.
Kjelde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller