Statistisk sentralbyrå

Den norske kyrkja og andre trus- og livssynssamfunn

3   Menigheiter og medlemmer1 i trus-2 og livssynssamfunn3 utanfor Den norske kyrkja, etter fylke. 1. januar 2004
  Registrerte trussamfunn
  I alt Adventist-
samfunnet
Buddhisme Den evangelisk Lutherske Frikyrkja i Noreg Den romersk katolske kyrkja Det Evangelisk Lutherske kyrkjesamfunn Det norske Baptist-
samfunn
Det norske misjons-
forbund
Islamske trus-
samfunn
Jehovas vitner i Noreg Metodistkyrkja i Noreg Pinsemenig-
heiter
Andre registrerte trussamfunn
Heile landet                          
Menigheiter 1 176 71 7 78 32 15 70 77 82  174 48  233  289
Medlemmer  301 457 5 530 9 898 21 389 46 308 3 821 10 261 8 745 77 857 14 553 12 468 45 875 44 752
Østfold                          
Menigheiter 82 5 1 7 4 - 5 4 7 9 8 18 14
Medlemmer 19 791  497  372 2 341 2 895 - 1 459  180 1 954 1 324 2 376 4 382 2 011
Oslo og Akershus                          
Menigheiter  199 8 5 8 4 2 8 7 39 27 5 35 51
Medlemmer  125 765  809 9 492 1 890 21 042 1 034 1 092  817 59 846 2 397 1 559 7 817 17 970
Hedmark                          
Menigheiter 46 2 - 1 1 - 2 3 - 6 3 16 12
Medlemmer 4 361 30 -  331  946 -  146  101 -  358  197 1 932  320
Oppland                          
Menigheiter 39 4 - 1 1 - 4 - - 6 1 8 14
Medlemmer 3 258  319 -  294  216 -  470 - -  297 43  956  663
Buskerud                          
Menigheiter 81 7 - 2 2 1 3 4 8 9 4 15 26
Medlemmer 18 300  927 -  208 2 216 91  494  512 3 892  781  750 3 006 5 423
Vestfold                          
Menigheiter 61 4 - 3 2 6 2 3 3 9 3 8 18
Medlemmer 12 272  391 -  867 1 541 1 798  105  303 1 358 1 153  849 2 133 1 774
Telemark                          
Menigheiter 83 5 - 6 1 3 5 13 4 10 3 23 10
Medlemmer 15 386  204 - 1 538 1 383  719  757 1 653 1 143  868 1 137 4 589 1 395
Aust-Agder                          
Menigheiter 41 1 - 8 1 - 4 5 1 5 1 8 7
Medlemmer 9 110 69 - 2 429  547 -  544 1 308  383  473  314 1 839 1 204
Vest-Agder                          
Menigheiter 62 3 1 11 1 - 2 8 4 6 3 12 11
Medlemmer 18 411  264 34 5 158 1 847 -  303 1 643 1 479  649  621 4 239 2 174
Rogaland                          
Menigheiter 95 5 - 6 2 1 6 5 9 15 4 14 28
Medlemmer 22 089  569 -  996 3 950  100 1 510  799 4 006 1 364 1 675 3 985 3 135
Hordaland                          
Menigheiter 86 2 - 2 1 2 2 7 3 19 2 17 29
Medlemmer 21 228  374 -  621 4 722 79  371  294 2 079 1 870 1 706 3 062 6 050
Sogn og Fjordane                          
Menigheiter 18 - - - - - 1 - 1 4 - 4 8
Medlemmer  911 - - - - - 10 -  295  150 -  207  249
Møre og Romsdal                          
Menigheiter 60 3 - 5 3 - 2 4 - 7 2 17 17
Medlemmer 6 927  143 - 1 364 1 166 - 68  221 -  492  311 2 351  811
Sør-Trøndelag                          
Menigheiter 44 1 - 1 1 - 4 2 1 11 1 8 14
Medlemmer 7 819  150 -  440 1 660 -  531  185  708  752  286 2 354  753
Nord-Trøndelag                          
Menigheiter 30 1 - 4 1 - 3 1 1 5 1 4 9
Medlemmer 2 527 32 -  366  402 -  293  246  186  284 69  352  297
Nordland                          
Menigheiter 79 12 - 11 4 - 7 7 - 14 3 13 8
Medlemmer 7 102  312 - 2 324  770 -  772  319 -  661  120 1 594  230
Troms                          
Menigheiter 41 4 - 1 2 - 9 2 1 5 3 5 9
Medlemmer 4 559  362 - 72  675 - 1 298  126  528  444  366  406  282
Finnmark                          
Menigheiter 29 4 - 1 1 - 1 2 - 7 1 8 4
Medlemmer 1 641 78 -  150  330 - 38 38 -  236 89  671 11
1  Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for.
2  Omfattar reg. og ureg. trussamfunn/menigheiter med statstilskott for 2004, jf. lov om trussamfunn av 13. juni 1969. Medrekna menigheitstilhøyrige medlemmer.
3  Livssynssamfunn med statstilskott for 2004, jf. lov om tilskott til livssynssamfunn av 12. juni 1981. F.o.m. 1985 er barn under 15 år medrekna.
Kjelde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller