Statistisk sentralbyrå

Transportytelser, innenlandske

1 Innenlandsk persontransport1, etter transportmåte. 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 og 2004-2007
Transportmåte 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007
  Mill. passasjerer
I alt1 1 316 1 847 2 320 2 628 3 385 3 725 3 805 4 198 4 576 4 578 r4678 4 802
Sjøtransport 25 36 44 51 52 54 44 46 46 48 49 51
Bilferjeruter 17 28 36 43 45 47 36 38 38 39 40 41
Annen rutefart 8 8 8 8 7 7 8 9 8 9 9 10
Jernbanetransport mv.  137  120  122  132  119  115  130  158  141  149  156  161
Norges Statsbaner 34 29 33 37 34 34 40 50 46 47 49 50
Andre jernbaner             - 5 5 5 6 6
Forstadsbaner og sporveier  103 91 89 95 85 81 90  103 91 97  102  104
Veitransport 1 153 1 690 2 152 2 442 3 209 3 549 3 623 3 983 4 279 r4372 r4462 4 581
Rutebiler  308  323  310  332  289  278  286  320  329  327  329  338
Drosjebiler 252 253 259 271 62 70 71 73 70 68 68 68
Utleiebiler mv.         26 19 35  106 80 74 75 79
Personbiler3  693 1 227 1 708 1 976 2 753 3 094 3 141 3 345 3 646 r3752 r3835 3 934
Motorsykler, mopeder  100 87 75 63 79 88 90  139  154 r151  155  162
Lufttransport 1 1 2 3 5 7 8 10 9 10 10 10
  Mill. passasjerkilometer
I alt 17 384 25 824 35 305 40 705 47 656 53 881 56 132 62 768 65 936 r66884 r67549 69 271
Sjøtransport  572  631  660  660  643  694  678  845  829 r840  850  856
Bilferjeruter  116  195  275  321  323  322  252  297  293  299  309  318
Annen rutefart  456  436  385  339  320  372  426  547  536 r541  541  539
Jernbanetransport mv. 2 020 1 930 2 271 2 751 2 567 2 430 2 681 3 353 3 092 3 203 3 301 3 432
Norges Statsbaner 1 629 1 498 1 827 2 250 2 112 2 011 2 300 2 634 2 390 2 433 2 517 2 622
Andre jernbaner - - - - - - -  223  244  252  276  288
Forstadsbaner og sporveier  391  432  444  501  455  419  381  496  458  518  508  522
Veitransport 14 512 22 631 31 353 35 819 42 299 48 092 49 206 54 156 57 972 r58670 r59104 60 575
Rutebiler 3 263 3 726 3 963 4 257 3 948 3 890 3 752 4 141 4 231 4 312 4 258 4 241
Drosjebiler 2 398 2 429 2 475 2 625  461  523  566  583  571  556  552  552
Utleiebiler mv.          377  278  505 1 535 1 165 1 071 1 084 1 143
Personbiler3 10 053 17 781 26 311 30 436 36 884 42 696 43 659 46 832 50 686 r51388 r51767 53 108
Motorsykler, mopeder  798  695  604  501  629  705  724 1 065 1 319 1 373 1 443 1 531
Lufttransport  280  632 1 021 1 475 2 147 2 665 3 567 4 415 4 043 4 142 r4294 4 408
  Relative tall 1965=100
Passasjerer  100  140  176  200  257  283  289  319  348  348 r355  365
Passasjerkilometer  100  149  203  234  274  310  323  361  379  385 r389  398
1  Bare medregnet passasjerer som har både på- og avstigning i Norge.
2  Utleiebiler er inkludert i drosjebiler.
3  Førere er tatt med i beregningen.
Kilde: Beregninger gjort i Transportøkonomisk institutt og Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller