Statistisk sentralbyrå

Annen Tjenesteyting

2 Omsetningsstatistikk for annen tjenesteyting. Omsetning eksklusiv merverdiavgift. 3. termin 2009. Millioner kroner
Næringsundergruppe 1. termin 2009 2. termin 2009 3. termin 2009 Endring i prosent. Januar-juni 2008- januar-juni 2009 Endring i prosent 3. termin 2008-3. termin 2009
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk  373  391  399 3,4 1,0
95.1 Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr  187  195  193 10,2 4,9
95.11 Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr  147  154  154 11,0 6,2
95.12 Reparasjon av kommunikasjonsutstyr 40 41 39 7,1 0,0
95.2 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk  186  196  206 -1,3 -2,4
95.21 Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk 42 41 39 -4,7 -9,3
95.22 Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper 83 83 88 -3,8 -1,1
95.23 Reparasjon av skotøy og lærvarer 13 12 13 5,6 8,3
95.24 Reparasjon av møbler og boliginnredning 14 13 14 -6,8 -17,6
95.25 Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer 4 4 5 0,0 25,0
95.29 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk 30 43 47 1,7 4,4
96 Personlig tjenesteyting 1 626 1 764 1 874 3,0 3,9
96.01 Vaskeri- og renserivirksomhet  330  343  362 0,3 1,1
96.02 Frisering og annen skjønnhetspleie 1 109 1 233 1 320 3,1 4,4
96.03 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier  187  188  192 7,8 6,1
Næringsundergruppe Sum 2008 1. termin 2008 2. termin 2008 3. termin 2008 4. termin 2008 5. termin 2008 6. termin 2008
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 2 327  358  372  395  329  441  432
95.1 Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr 1 074  170  168  184  142  204  206
95.11 Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr  829  130  135  145  103  157  159
95.12 Reparasjon av kommunikasjonsutstyr  245 40 33 39 39 47 47
95.2 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 1 253  188  204  211  187  237  226
95.21 Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk  278 41 43 44 43 55 52
95.22 Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper  539 88 87 89 80  101 94
95.23 Reparasjon av skotøy og lærvarer 76 12 12 12 11 14 15
95.24 Reparasjon av møbler og boliginnredning 93 12 15 17 13 20 16
95.25 Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer 26 4 5 4 4 5 4
95.29 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk  241 31 42 45 36 42 45
96 Personlig tjenesteyting 10 459 1 622 1 684 1 803 1 702 1 776 1 872
96.01 Vaskeri- og renserivirksomhet 2 113  342  332  358  362  379  340
96.02 Frisering og annen skjønnhetspleie 7 250 1 108 1 179 1 264 1 163 1 214 1 322
96.03 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier 1 096  172  173  181  177  183  210

Standardtegn i tabeller