Statistisk sentralbyrå

Personlig tjenesteyting

1   Omsetning, etter næring. Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner1
  93.010 Vaskeri- og renserivirksomhet 93.020 Frisering og annen skjønnhetspleie 93.030 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
  Omsetning Endring Omsetning Endring Omsetning Endring
2004 1 639 1 5 343 8  861 5
1. termin  256 1  787 6  139 2
2. termin  275 8  877 10  141 13
3. termin  277 -1  932 6  136 2
4. termin  282 -1  827 6  138 4
5. termin  275 -1  883 5  137 0
6. termin  274 1 1 037 11  170 11
2005 1 671 2 5 743 7  887 3
1. termin  257 0  827 5  126 -9
2. termin  268 -3  943 8  156 11
3. termin  290 5 1 012 9  149 10
4. termin  291 3  906 10  146 6
5. termin  280 2  949 7  144 5
6. termin  285 4 1 106 7  166 -2
2006 1 773 6 6 053 5  934 5
1. termin  273 6  866 5  137 9
2. termin  277 3  965 2  146 -6
3. termin  307 6 1 095 8  160 7
4. termin  306 5  956 6  149 2
5. termin  302 8  996 5  160 11
6. termin  305 7 1 175 6  182 10
1  Omsetningstallene før og etter 1. termin 2001 er ikke helt sammenlignbare, jf. pkt. 6.1 i "Om statistikken".

Standardtegn i tabeller