Statistisk sentralbyrå


Tidsbruk, levekårsundersøkelse

26   Tid brukt til ulike typer husholdsarbeid blant gifte/samboende kvinner med yngste barn 3-14 år, etter yrkesaktivitet. 1971, 1980, 1990 og 2000. Gjennomsnitt per dag i timer og minutter
  Husarbeid Omsorgsarbeid Vedlikeholdsarbeid Kjøp av varer og tjenester Annet husholdsarbeid Reiser i forbindelse med husholdsarbeid Husholdsarbeid totalt Tallet på observasjoner
Ikke yrkesaktive                
1971 5,36 1,19 0,14 0,27 0,10 0,17 8,03 685
1980 4,04 1,33 0,21 0,30 0,05 0,16 6,50 278
1990 3,24 2,02 0,24 0,32 0,07 0,20 6,49 134
2000 2,23 1,49 0,14 0,38 0,17 0,36 5,57 62
Yrkesaktive, deltid (1-29 timer per uke)                
1971 4,37 0,40 0,12 0,25 0,09 0,15 6,17 288
1980 3,35 1,12 0,15 0,25 0,05 0,10 5,43 369
1990 2,57 1,30 0,18 0,24 0,09 0,15 5,34 250
2000 2,23 1,10 0,16 0,28 0,17 0,19 4,52 146
Yrkesaktive, heltid (30 timer+ per uke)                
1971 3,39 0,34 0,08 0,21 0,09 0,13 5,04 170
1980 2,52 0,53 0,11 0,28 0,07 0,09 4,39 256
1990 2,29 1,14 0,15 0,28 0,08 0,11 4,46 318
2000 1,56 1,03 0,17 0,24 0,16 0,14 4,10 342

Standardtegn i tabeller