Statistisk sentralbyrå


Tidsbruk, levekårsundersøkelse

25   Tid brukt til ulike typer husholdsarbeid blant menn i ulike aldersgrupper. 1971, 1980, 1990 og 2000. Gjennomsnitt per dag i timer og minutter
  Husarbeid Omsorgsarbeid Vedlikeholdsarbeid Kjøp av varer og tjenester Annet husholdsarbeid Reiser i forbindelse med husholdsarbeid Husholdsarbeid totalt Tallet på observasjoner
16-24 år                
1971      0,20 0,11 0,27 0,14 0,05 0,12 1,29 586
1980 0,25 0,15 0,27 0,16 0,06 0,08 1,35 637
1990 0,26 0,17 0,21 0,16 0,10 0,10 1,40 544
2000 0,27 0,08 0,11 0,20 0,06 0,16 1,27 419
25-34 år                
1971 0,32 0,30 0,47 0,16 0,10 0,12 2,27 572
1980 0,40 0,43 0,32 0,18 0,09 0,08 2,30 705
1990 0,36 0,50 0,28 0,18 0,12 0,13 2,37 614
2000 0,42 0,44 0,29 0,19 0,09 0,14 2,35 602
35-44 år                
1971 0,33 0,29 0,40 0,14 0,12 0,09 2,18 601
1980 0,47 0,38 0,39 0,20 0,12 0,09 2,45 583
1990 0,48 0,36 0,46 0,16 0,13 0,11 2,51 586
2000 0,55 0,40 0,39 0,20 0,10 0,16 3,01 587
45-54 år                
1971 0,43 0,11 0,48 0,15 0,11 0,12 2,19 675
1980 0,50 0,19 0,48 0,15 0,12 0,11 2,35 410
1990 0,48 0,20 0,41 0,20 0,12 0,14 2,35 468
2000 0,54 0,18 0,42 0,21 0,10 0,16 2,41 524
55-66 år                
1971 0,43 0,12 0,45 0,17 0,13 0,11 2,21 648
1980 0,57 0,16 0,40 0,18 0,10 0,09 2,31 585
1990 0,58 0,17 0,45 0,23 0,15 0,15 2,52 418
2000 1,03 0,17 0,51 0,21 0,15 0,19 3,07 613
67-74 år                
1971 1,10 0,08 0,35 0,19 0,09 0,11 2,33 267
1980 1,32 0,12 0,45 0,21 0,17 0,11 3,18 249
1990 1,20 0,12 0,58 0,26 0,20 0,18 3,35 244
2000 1,17 0,17 0,53 0,31 0,20 0,25 3,44 200

Standardtegn i tabeller