Statistisk sentralbyrå


Tidsbruk, levekårsundersøkelse

24   Tid brukt til ulike typer husholdsarbeid blant kvinner i ulike aldersgrupper. 1971, 1980, 1990 og 2000. Gjennomsnitt per dag i timer og minutter
  Husarbeid Omsorgsarbeid Vedlikeholdsarbeid Kjøp av varer og tjenester Annet husholdsarbeid Reiser i forbindelse med husholdsarbeid Husholdsarbeid totalt Tallet på observasjoner
16-24 år                
1971       2,06 0,38 0,05 0,23 0,06 0,12 3,31 536
1980 1,22 0,30 0,09 0,24 0,06 0,10 2,41 678
1990 1,00 0,43 0,09 0,23 0,10 0,13 2,38 610
2000 0,57 0,30 0,06 0,26 0,08 0,16 2,24 362
25-34 år                
1971 4,18 1,33 0,11 0,23 0,07 0,15 6,47 816
1980 2,57 1,46 0,12 0,28 0,07 0,11 5,42 719
1990 2,06 1,53 0,11 0,27 0,08 0,14 5,00 762
2000 1,41 1,34 0,12 0,28 0,11 0,16 4,22 610
35-44 år                
1971 4,55 0,56 0,11 0,26 0,09 0,14 6,51 577
1980 3,22 0,57 0,13 0,28 0,05 0,12 5,17 646
1990 2,42 1,09 0,19 0,27 0,09 0,14 4,59 696
2000 2,03 0,17 1,02 0,26 0,15 0,16 4,19 621
45-54 år                
1971 4,52 0,17 0,14 0,24 0,11 0,16 6,14 691
1980 3,27 0,20 0,21 0,27 0,07 0,12 4,53 527
1990 2,44 0,29 0,23 0,25 0,08 0,12 4,20 451
2000 2,16 0,18 0,20 0,24 0,12 0,13 3,43 498
55-66 år                
1971 4,31 0,16 0,20 0,21 0,09 0,14 5,52 714
1980 3,52 0,17 0,19 0,25 0,08 0,09 5,11 609
1990 2,50 0,23 0,20 0,26 0,09 0,16 4,24 394
2000 2,35 0,15 0,23 0,27 0,16 0,19 4,14 565
67-74 år                
1971 4,29 0,08 0,17 0,19 0,09 0,12 5,34 302
1980 3,44 0,26 0,17 0,25 0,08 0,12 5,12 252
1990 3,23 0,18 0,22 0,25 0,10 0,17 4,55 236
2000 2,45 0,22 0,28 0,28 0,14 0,16 4,32 186

Standardtegn i tabeller