Statistisk sentralbyrå


Tidsbruk, levekårsundersøkelse

23   Menns tid til husarbeid i prosent av kvinners tid, og menns tid til husholdsarbeid totalt i prosent av kvinners tid. Tall for ulike familiefaser. 2000
  Menns tid i prosent av kvinners
  Husarbeid Husholdsarbeid totalt
Enslig 16-24 år, bor hos foreldre 48 66
Enslig 16-24 år, ellers 73 92
Enslig 25-44 år 59 75
Gift/samb., 16-44 år, uten barn 47 80
Enslig forsørger 85 89
Gift/samb., barn 0-6 år 42 62
Gift/samb., yngste barn 7-19 år 42 72
Gift/samb., 45-66 år, uten barn 35 73
Gift/samb., 67-79 år, uten barn 36 78
Enslig 45-66 år, uten barn 71 72
Enslig 67-79 år, uten barn 82 96

Standardtegn i tabeller