Statistisk sentralbyrå


Tidsbruk, levekårsundersøkelse

22   Tid brukt til ulike typer husholdsarbeid blant kvinner og menn i ulike familiefaser. 2000. Gjennomsnitt per dag i timer og minutter
  Husarbeid Omsorgsarbeid Vedlikeholdsarbeid Kjøp av varer og tjenester Annet husholdsarbeid Reiser i forbindelse med husholdsarbeid Husholdsarbeid totalt Antall observasjoner
Kvinner                
Enslig 16-24 år, bor hos foreldre 0,42 0,09 0,07 0,24 0,07 0,16 1,45 152
Enslig 16-24 år, ellers 0,45 0,04 0,03 0,27 0,05 0,13 1,38 98
Enslig 25-44 år 1,03 0,13 0,14 0,29 0,09 0,15 2,22 153
Gift/samb., 16-44 år, uten barn 1,23 0,12 0,13 0,26 0,12 0,16 2,42 214
Enslig forsørger 2,03 1,22 0,16 0,31 0,10 0,22 4,43 144
Gift/samb., barn 0-6 år 2,06 2,32 0,13 0,28 0,15 0,17 5,51 508
Gift/samb., yngste barn 7-19 år 2,12 0,38 0,17 0,25 0,14 0,15 4,02 474
Gift/samb., 45-66 år, uten barn 2,30 0,14 0,17 0,24 0,13 0,15 3,52 664
Gift/samb., 67-79 år, uten barn 3,13 0,16 0,22 0,25 0,14 0,13 4,44 170
Enslig 45-66 år, uten barn 1,54 0,09 0,33 0,28 0,18 0,19 3,39 231
Enslig 67-79 år, uten barn 2,23 0,14 0,25 0,28 0,15 0,19 4,05 130
                 
Menn                
Enslig 16-24 år, bor hos foreldre 0,20 0,03 0,11 0,16 0,06 0,12 1,09 271
Enslig 16-24 år, ellers 0,33 0,10 0,08 0,17 0,05 0,17 1,30 72
Enslig 25-44 år 0,37 0,09 0,19 0,19 0,10 0,13 1,47 295
Gift/samb., 16-44 år, uten barn 0,39 0,12 0,31 0,25 0,06 0,17 2,10 222
Enslig forsørger 1,45 0,52 0,29 0,27 0,03 0,35 4,12 36
Gift/samb., barn 0-6 år 0,53 1,23 0,38 0,19 0,09 0,15 3,37 487
Gift/samb., yngste barn 7-19 år 0,55 0,23 0,44 0,23 0,12 0,18 2,54 477
Gift/samb., 45-66 år, uten barn 0,53 0,15 0,54 0,20 0,12 0,17 2,50 695
Gift/samb., 67-79 år, uten barn 1,10 0,19 1,03 0,27 0,19 0,23 3,41 242
Enslig 45-66 år, uten barn 1,21 0,09 0,19 0,20 0,14 0,15 2,38 174
Enslig 67-79 år, uten barn 1,57 0,17 0,45 0,26 0,13 0,18 3,56 64

Standardtegn i tabeller