Statistisk sentralbyrå


Tidsbruk, levekårsundersøkelse

21   Tid brukt til ulike typer husholdsarbeid blant personer 16-74 år. 1971, 1980, 1990 og 2000. Tall for alle og for kvinner og menn. Gjennomsnitt per dag i timer og minutter
  Husarbeid Omsorgsarbeid Vedlikeholdsarbeid Kjøp av varer og tjenester Annet husholdsarbeid Reiser i forbindelse med husholdsarbeid Husholdsarbeid totalt Tallet på observasjoner
Alle                
1971 2,30 0,30 0,27 0,19 0,09 0,13 4,09 6 985
1980 1,57 0,37 0,25 0,22 0,08 0,10 3,39 6 600
1990 1,34 0,45 0,25 0,22 0,11 0,13 3,31 6 023
2000 1,25 0,35 0,27 0,24 0,12 0,17 3,18 5 787
Endring 1971-2000 -1,05 +0,05 0,00 +0,05 +0,03 +0,04 -0,51  
                 
Kvinner                
1971 4,14 0,42 0,13 0,23 0,09 0,14 5,55 3 636
1980 3,01 0,47 0,15 0,26 0,07 0,11 4,46 3 431
1990 2,18 0,59 0,16 0,26 0,09 0,14 4,22 3 149
2000 1,59 0,44 0,17 0,26 0,13 0,16 3,56 2 842
Endring 1971-2000 -2,15 0,02 +0,04 +0,03 +0,04 +0,02 -1,59  
                 
Menn                
1971 0,38 0,17 0,41 0,15 0,10 0,11 2,13 3 349
1980 0,47 0,26 0,37 0,18 0,10 0,09 2,26 3 169
1990 0,46 0,30 0,36 0,19 0,13 0,13 2,36 2 874
2000 0,51 0,26 0,36 0,21 0,11 0,17 2,41 2 945
Endring 1971-2000 +0,13 +0,09 -0,05 +0,06 +0,01 +0,06 +0,28  

Standardtegn i tabeller