Statistisk sentralbyrå


3 Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og type sykefravær. Kvartalstall. 2008-2011

Næring1) og type sykefravær 2. kvartal 2000 3. kvartal 2000 4. kvartal 2000 1. kvartal 2001 2. kvartal 2001 3. kvartal 2001 4. kvartal 2001 1. kvartal 2002 2. kvartal 2002 3. kvartal 2002 4. kvartal 2002 1. kvartal 2003 2. kvartal 2003 3. kvartal 2003 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 2. kvartal 2004 3. kvartal 2004 4. kvartal 2004 1. kvartal 2005 2. kvartal 2005 3. kvartal 2005 4. kvartal 2005 1. kvartal 2006 2. kvartal 2006 3. kvartal 2006 4. kvartal 2006 1. kvartal 2007 2. kvartal 2007 3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 1. kvartal 2008 2. kvartal 2008 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 4. kvartal 2010 1. kvartal 2011 2. kvartal 2011 3. kvartal 2011
00-99 Alle næringer (medregnet uoppgitt)
Totalt
6,9 7,1 7,1 7,6 7,0 7,4 7,5 8,1 7,2 7,7 8,0 8,2 7,9 8,1 8,5 8,3 7,2 6,5 6,4 7,1 6,3 6,6 6,7 7,4 6,6 6,8 6,8 7,3 6,5 6,8 6,9 7,4 6,8 7,0 7,1 7,7 7,1 7,7 7,6 7,0 6,3 7,0 7,0 7,3 6,5 6,6
Egenmeldt
0,7 0,6 0,8 1,0 0,7 0,6 0,8 1,1 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0 1,3 0,8 0,7 0,9 1,2 0,8 0,8 1,0 1,3 0,8 0,8 1,0 1,2 0,8 0,8 1,1 1,2 0,8 0,9 1,2 1,2 0,8 0,8 1,1 1,2 0,8 0,8
Legemeldt
6,2 6,5 6,3 6,6 6,3 6,8 6,7 7,1 6,6 7,1 7,1 7,3 7,2 7,4 7,4 7,3 6,5 5,7 5,5 5,8 5,5 5,9 5,8 6,2 5,8 6,1 5,8 6,0 5,7 6,0 5,9 6,2 6,0 6,2 6,0 6,4 6,3 6,9 6,4 5,8 5,5 6,1 6,0 6,1 5,7 5,8
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske
Totalt
5,2 5,2 5,4 6,2 5,3 5,6 6,0 6,3 5,6 6,1 6,3 7,0 6,6 6,4 7,3 7,2 5,8 5,1 5,5 5,7 4,9 5,0 5,0 5,8 4,8 4,9 4,9 5,4 4,6 5,0 5,5 5,7 4,8 4,9 5,5 6,4 5,4 5,4 5,9 5,6 4,8 4,7 5,3 5,8 4,7 4,2
Egenmeldt
0,8 0,6 0,7 1,2 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 0,6 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 0,6 0,8 0,5 0,6 0,7 0,8 0,4 0,5 0,6 0,8 0,4 0,5 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7 1,0 0,7 0,5
Legemeldt
4,4 4,6 4,6 5,1 4,6 5,0 5,2 5,5 4,9 5,5 5,5 6,0 5,9 5,7 6,4 6,2 5,1 4,5 4,7 4,7 4,2 4,4 4,4 4,9 4,3 4,3 4,3 4,6 4,1 4,4 4,8 5,0 4,4 4,5 5,0 5,6 5,0 4,8 5,0 4,7 4,2 4,2 4,6 4,9 3,9 3,7
05-09 Bergverksdrift og utvinning
Totalt
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Egenmeldt
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Legemeldt
4,1 4,1 4,0 4,3 4,1 4,4 4,3 4,3 4,2 4,4 4,2 4,4 4,2 4,9 4,7 4,1 3,8 3,5 3,3 3,6 3,4 3,9 3,6 3,7 3,5 3,6 3,5 3,3 3,1 3,7 3,7 3,8 3,5 3,8 3,4 3,5 3,6 4,1 3,6 3,2 3,2 3,4 3,5 3,9 3,5 3,7
10-33 Industri
Totalt
7,6 8,0 7,8 8,1 7,5 8,0 7,9 8,4 7,7 8,5 8,5 8,6 8,2 8,7 8,8 8,6 7,2 6,7 6,4 6,9 6,1 6,7 6,6 7,1 6,4 6,9 6,7 7,0 6,2 6,8 6,7 7,1 6,6 7,1 6,9 7,4 6,8 7,5 7,4 6,7 6,0 6,9 6,7 6,9 6,0 6,2
Egenmeldt
0,8 0,8 0,9 1,1 0,8 0,7 0,9 1,2 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,1 1,1 0,8 0,8 1,0 1,4 0,9 0,8 1,0 1,3 0,9 0,8 1,1 1,4 0,8 0,9 1,2 1,3 0,9 0,9 1,1 1,3 0,9 0,9 1,2 1,2 0,8 0,9 1,1 1,3 0,9 0,9
Legemeldt
6,9 7,2 6,9 6,9 6,6 7,3 7,0 7,2 6,9 7,7 7,5 7,6 7,5 7,9 7,7 7,5 6,5 5,8 5,4 5,6 5,2 5,9 5,6 5,8 5,6 6,1 5,6 5,6 5,3 6,0 5,6 5,7 5,7 6,2 5,7 6,0 5,9 6,6 6,1 5,4 5,2 6,0 5,7 5,6 5,2 5,3
35-39 Elektris.,vann, avløp, renovasjon
Totalt
5,9 6,2 6,2 6,7 5,8 6,4 6,1 6,7 5,7 6,7 7,0 7,0 6,6 7,0 7,1 7,2 5,6 5,6 5,3 6,1 5,6 5,7 5,6 6,4 5,4 5,9 5,5 6,3 5,1 6,0 6,0 6,5 5,3 6,0 6,0 6,8 5,6 6,5 6,4 5,9 5,2 5,8 5,7 6,1 5,1 5,6
Egenmeldt
0,5 0,5 0,7 0,9 0,7 0,5 0,6 1,0 0,6 0,6 0,9 0,9 0,7 0,6 1,0 1,0 0,6 0,7 0,9 1,2 0,8 0,6 0,8 1,1 0,6 0,6 0,8 1,3 0,6 0,7 0,9 1,3 0,7 0,7 1,0 1,4 0,7 0,9 1,2 1,1 0,7 0,8 1,0 1,2 0,7 0,8
Legemeldt
5,4 5,7 5,5 5,7 5,2 5,9 5,5 5,7 5,1 6,1 6,1 6,1 5,9 6,3 6,2 6,2 5,0 4,9 4,4 4,9 4,8 5,1 4,7 5,2 4,8 5,3 4,7 5,1 4,5 5,3 5,0 5,2 4,6 5,3 5,0 5,4 4,9 5,6 5,2 4,8 4,4 5,0 4,7 4,9 4,4 4,9
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet
Totalt
7,0 7,4 7,1 7,8 7,0 7,6 7,6 8,6 7,3 8,2 8,4 8,9 8,5 9,1 8,9 9,0 7,2 6,6 6,4 7,3 6,0 6,5 6,6 7,3 6,4 6,7 6,7 7,1 6,1 6,7 6,6 7,4 6,3 6,8 7,0 8,1 7,3 8,1 7,5 7,1 6,1 6,9 6,9 7,5 6,2 6,5
Egenmeldt
0,6 0,6 0,8 1,0 0,6 0,6 0,8 1,1 0,7 0,7 0,9 1,0 0,8 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 0,9 1,3 0,9 0,8 0,9 1,2 0,8 0,7 1,0 1,3 0,7 0,8 1,1 1,3 0,8 0,8 1,0 1,2 0,7 0,8 1,1 1,0 0,7 0,8 1,0 1,1 0,7 0,8
Legemeldt
6,4 6,7 6,4 6,8 6,3 7,0 6,7 7,5 6,6 7,5 7,5 8,0 7,8 8,4 7,9 8,0 6,5 5,9 5,5 5,9 5,2 5,8 5,6 6,1 5,6 5,9 5,7 5,8 5,3 5,9 5,5 6,1 5,5 6,0 6,0 6,9 6,5 7,3 6,4 6,0 5,3 6,1 5,9 6,3 5,5 5,7
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner
Totalt
6,1 6,2 6,3 6,7 6,2 6,8 6,7 7,3 6,5 7,0 7,1 7,3 7,1 7,3 7,5 7,2 6,4 5,7 5,7 6,3 5,8 5,9 6,0 6,5 6,0 6,3 6,1 6,5 6,0 6,1 6,2 6,7 6,2 6,7 6,5 7,1 6,7 7,5 7,0 6,5 6,0 6,7 6,5 6,7 6,0 6,1
Egenmeldt
0,6 0,5 0,7 0,9 0,6 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 0,8 0,8 0,6 0,5 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 1,0 0,7 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 0,8 1,0 0,6 0,6 0,8 1,0 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0 0,6 0,7 0,8 0,9 0,6 0,7
Legemeldt
5,5 5,7 5,6 5,7 5,6 6,2 6,0 6,3 5,9 6,4 6,3 6,5 6,5 6,8 6,7 6,4 5,9 5,1 4,9 5,3 5,1 5,3 5,3 5,6 5,3 5,6 5,3 5,5 5,3 5,5 5,4 5,7 5,6 6,0 5,7 6,1 6,1 6,8 6,1 5,6 5,4 6,0 5,7 5,8 5,4 5,4
49-53 Transport og lagring
Totalt
7,8 7,9 7,9 8,5 7,8 8,3 8,3 8,9 7,9 8,3 8,9 9,0 8,5 9,1 9,3 9,2 8,2 7,3 7,2 7,8 6,9 7,5 7,6 8,2 7,3 7,9 7,3 7,9 7,0 7,6 7,3 7,9 7,2 7,6 7,8 8,6 7,9 8,6 8,4 8,2 7,3 8,0 8,0 8,3 7,3 7,6
Egenmeldt
0,7 0,6 0,7 0,9 0,6 0,5 0,7 0,9 0,6 0,6 1,0 0,8 0,6 0,6 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 1,1 0,8 0,7 0,9 1,1 0,7 0,7 0,9 1,1 0,7 0,8 1,0 1,2 0,8 0,8 1,1 1,2 0,8 0,9 1,1 1,1 0,8 0,8 1,0 1,1 0,8 0,8
Legemeldt
7,0 7,3 7,2 7,6 7,2 7,8 7,5 8,0 7,3 7,7 7,9 8,1 7,9 8,5 8,4 8,2 7,5 6,5 6,4 6,7 6,1 6,8 6,7 7,2 6,6 7,2 6,4 6,7 6,2 6,8 6,4 6,7 6,4 6,8 6,7 7,4 7,1 7,8 7,3 7,0 6,5 7,2 6,9 7,2 6,5 6,8
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet
Totalt
7,9 8,0 7,8 8,5 8,1 8,4 8,5 9,2 8,6 8,8 9,0 9,1 8,9 9,2 9,7 8,8 8,2 7,4 7,1 7,4 6,8 7,0 7,3 7,7 7,2 7,2 7,4 7,7 7,0 7,4 7,2 7,8 7,4 7,4 7,7 8,0 8,3 8,6 8,5 7,8 7,1 7,3 7,3 7,4 6,8 6,6
Egenmeldt
0,6 0,6 0,6 0,9 0,7 0,5 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 0,6 0,6 0,7 0,9 0,6 0,6 0,7 0,9 0,6 0,6 0,7 0,9 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6
Legemeldt
7,4 7,4 7,2 7,5 7,4 7,9 7,8 8,4 8,0 8,2 8,4 8,4 8,4 8,7 9,0 8,2 7,7 6,9 6,5 6,6 6,2 6,5 6,6 6,9 6,6 6,6 6,7 6,8 6,4 6,7 6,4 6,8 6,7 6,8 6,9 7,2 7,6 8,0 7,7 7,0 6,5 6,7 6,6 6,7 6,3 6,1
58-63 Informasjon og kommunikasjon
Totalt
4,5 4,8 4,7 4,9 4,6 5,0 5,1 5,8 5,1 5,6 5,7 5,7 5,5 5,6 6,0 5,6 4,9 4,4 4,6 5,1 4,3 4,6 4,6 5,1 4,6 4,8 4,8 5,2 4,3 4,7 4,7 5,0 4,4 4,6 4,6 5,2 4,8 5,2 5,2 4,5 4,1 4,7 4,4 4,7 4,2 4,4
Egenmeldt
0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,7 0,7 1,1 0,6 0,7 0,9 1,0 0,7 0,6 1,0 0,9 0,7 0,7 0,9 1,2 0,8 0,7 0,8 1,1 0,8 0,8 0,9 1,2 0,7 0,7 1,1 1,1 0,7 0,7 0,9 1,1 0,7 0,7 1,1 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 0,8 0,8
Legemeldt
3,8 4,1 3,8 3,9 3,9 4,3 4,3 4,7 4,4 4,9 4,8 4,8 4,8 5,0 5,0 4,8 4,3 3,8 3,7 3,9 3,6 3,8 3,7 4,0 3,8 4,0 3,8 4,0 3,6 4,0 3,7 3,9 3,7 4,0 3,6 4,0 4,1 4,5 4,1 3,5 3,4 3,9 3,5 3,7 3,4 3,7
64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Totalt
5,1 5,1 5,3 5,6 5,1 5,5 5,5 5,9 4,9 5,4 5,7 5,9 5,6 5,9 6,2 6,2 5,2 4,8 4,8 5,3 4,6 4,8 4,9 5,3 4,7 5,0 4,7 5,4 4,7 4,8 5,1 5,5 4,9 5,3 5,3 5,5 4,9 5,2 5,4 4,9 4,6 5,0 5,1 5,2 4,5 4,7
Egenmeldt
0,8 0,6 0,8 0,9 0,6 0,6 0,8 1,2 0,6 0,6 0,8 0,9 0,6 0,6 1,0 1,1 0,6 0,6 0,9 1,1 0,6 0,6 0,8 1,0 0,6 0,6 0,8 1,2 0,7 0,6 0,9 1,2 0,7 0,7 1,0 1,1 0,6 0,7 1,1 1,0 0,7 0,7 1,0 1,1 0,6 0,7
Legemeldt
4,3 4,6 4,5 4,7 4,5 4,9 4,7 4,8 4,3 4,8 4,9 5,0 4,9 5,3 5,2 5,0 4,6 4,3 3,9 4,1 4,0 4,2 4,1 4,2 4,1 4,3 3,9 4,2 4,0 4,2 4,1 4,3 4,2 4,6 4,3 4,4 4,3 4,5 4,3 3,9 3,9 4,3 4,2 4,2 3,9 4,0
68-75 Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting
Totalt
4,3 4,6 4,5 4,9 4,4 4,8 4,7 5,3 4,7 5,2 5,4 5,5 5,5 5,7 5,7 5,3 4,6 4,4 4,3 4,9 4,1 4,4 4,4 4,8 4,3 4,5 4,4 4,8 4,1 4,8 4,4 4,7 4,1 4,5 4,6 5,1 4,7 5,5 5,2 4,5 4,1 4,8 4,8 4,7 4,4 4,5
Egenmeldt
0,7 0,6 0,8 1,0 0,6 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9 0,9 0,6 0,7 0,8 1,1 0,7 0,7 0,9 1,1 0,7 0,8 0,9 1,2 0,8 0,8 0,9 1,0 0,6 0,6 0,8 1,1 0,7 0,8 1,1 1,0 0,7 0,7 0,9 1,0 0,7 0,7
Legemeldt
3,7 3,9 3,7 3,9 3,8 4,3 4,0 4,2 4,1 4,6 4,5 4,6 4,7 5,0 4,8 4,4 4,0 3,7 3,5 3,7 3,4 3,7 3,6 3,7 3,5 3,7 3,5 3,6 3,4 3,9 3,5 3,7 3,6 4,0 3,8 4,0 4,0 4,7 4,1 3,5 3,4 4,1 3,8 3,7 3,7 3,8
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting
Totalt
7,5 7,9 7,6 8,2 7,9 8,6 8,5 9,3 8,6 9,2 9,2 9,2 9,3 9,8 9,7 9,5 8,1 7,6 7,2 8,0 7,1 7,9 7,7 8,0 7,4 7,9 7,6 8,1 7,3 8,6 8,1 7,9 7,3 7,4 7,9 8,0 8,1 8,6 8,5 7,8 7,1 7,6 7,6 7,7 6,9 7,1
Egenmeldt
0,7 0,7 0,8 1,1 0,7 0,6 0,8 1,1 0,7 0,6 0,9 0,9 0,8 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 1,2 0,7 0,8 0,9 1,2 0,8 0,8 1,0 1,3 0,8 0,9 0,9 1,1 0,8 0,7 1,3 1,0 0,7 0,8 1,1 1,1 0,9 0,9 1,0 1,1 0,8 0,8
Legemeldt
6,8 7,2 6,7 7,2 7,2 8,0 7,8 8,2 7,9 8,6 8,3 8,3 8,5 9,1 8,7 8,5 7,5 6,8 6,4 6,8 6,3 7,1 6,7 6,9 6,6 7,1 6,7 6,9 6,5 7,7 7,2 6,8 6,5 6,7 6,6 7,0 7,3 7,7 7,4 6,7 6,2 6,7 6,6 6,6 6,0 6,3
84 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr.
Totalt
5,8 6,0 6,2 6,4 5,8 6,2 6,3 6,9 5,9 6,3 6,6 6,8 6,4 6,6 7,0 6,9 6,0 5,5 5,6 6,2 5,4 5,6 5,8 6,4 5,6 5,7 5,7 6,3 5,4 5,9 6,0 6,4 5,8 6,0 6,0 6,6 5,7 6,5 6,5 5,8 5,3 6,1 6,0 6,3 5,7 6,1
Egenmeldt
0,6 0,6 0,8 1,0 0,7 0,7 0,8 1,2 0,7 0,6 1,0 1,2 0,8 0,8 1,2 1,3 0,8 0,9 1,1 1,5 0,9 0,8 1,1 1,4 0,9 0,8 1,0 1,5 0,8 0,8 1,1 1,4 0,9 0,9 1,2 1,5 0,9 1,0 1,5 1,5 0,9 1,0 1,2 1,4 1,0 1,0
Legemeldt
5,2 5,3 5,3 5,4 5,2 5,6 5,4 5,7 5,2 5,6 5,6 5,6 5,6 5,8 5,8 5,7 5,1 4,6 4,4 4,8 4,5 4,9 4,7 5,0 4,8 4,9 4,6 4,8 4,6 5,1 4,8 5,0 4,9 5,1 4,8 5,0 4,8 5,5 4,9 4,3 4,3 5,1 4,7 4,8 4,7 5,0
85 Undervisning
Totalt
6,2 6,0 6,7 7,3 6,6 6,3 7,0 7,9 6,7 6,7 7,5 7,8 7,2 6,7 7,9 8,0 6,8 5,6 6,3 7,0 6,1 5,8 6,5 7,4 6,5 6,2 6,7 7,5 6,3 5,9 6,8 7,8 6,6 6,2 6,8 7,7 6,7 6,9 7,6 6,8 5,9 6,2 6,7 7,3 6,3 6,2
Egenmeldt
0,4 0,4 0,7 0,9 0,5 0,4 0,7 1,0 0,5 0,6 0,9 1,0 0,6 0,6 1,0 1,0 0,6 0,6 1,0 1,2 0,8 0,6 0,9 1,2 0,7 0,6 1,0 1,3 0,6 0,6 1,0 1,2 0,7 0,7 1,1 1,3 0,7 0,8 1,4 1,2 0,7 0,7 1,1 1,3 0,7 0,8
Legemeldt
5,8 5,5 6,0 6,4 6,1 5,9 6,4 6,9 6,1 6,2 6,6 6,8 6,6 6,1 6,9 7,0 6,2 5,0 5,3 5,8 5,3 5,2 5,6 6,2 5,9 5,6 5,7 6,2 5,7 5,3 5,8 6,5 5,9 5,5 5,7 6,3 6,0 6,2 6,2 5,6 5,2 5,5 5,6 6,1 5,5 5,5
86-88 Helse- og sosialtjenester
Totalt
9,5 9,7 9,8 10,3 9,6 10,2 10,2 11,0 9,8 10,2 10,5 11,0 10,6 10,5 11,1 11,1 9,8 8,7 8,5 9,5 8,6 8,9 9,2 10,2 9,1 9,0 9,4 10,2 9,1 9,2 9,6 10,2 9,6 9,1 9,6 10,3 9,6 10,1 10,0 9,5 8,8 9,2 9,7 10,2 9,1 9,2
Egenmeldt
0,8 0,7 1,0 1,2 0,9 0,8 1,1 1,3 0,9 0,8 1,2 1,2 0,9 0,9 1,3 1,4 1,0 1,0 1,2 1,6 1,1 1,0 1,2 1,6 1,0 0,9 1,3 1,7 1,0 1,0 1,4 1,5 1,1 0,9 1,4 1,6 1,0 1,1 1,5 1,6 1,1 1,1 1,4 1,6 1,1 1,2
Legemeldt
8,7 9,0 8,7 9,1 8,7 9,4 9,2 9,6 9,0 9,4 9,3 9,8 9,7 9,6 9,8 9,7 8,8 7,7 7,3 7,8 7,6 8,0 8,0 8,6 8,1 8,1 8,2 8,5 8,1 8,2 8,2 8,6 8,5 8,2 8,2 8,7 8,5 9,0 8,6 7,9 7,7 8,1 8,3 8,6 8,0 8,0
90-99 Private tjenester ellers, internasjonale org.
Totalt
6,6 7,0 7,2 7,5 7,0 7,5 7,5 8,0 7,1 7,6 7,9 7,9 7,7 7,8 8,1 7,8 6,9 6,1 6,1 6,7 6,1 6,1 6,4 7,1 6,4 6,6 6,6 6,9 6,3 6,4 6,7 7,2 6,6 7,0 6,7 7,2 6,7 7,2 7,2 6,8 6,2 6,8 6,7 7,1 6,3 6,5
Egenmeldt
0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,8 0,9 1,1 0,7 0,7 1,0 0,9 0,7 0,6 1,0 0,9 0,6 0,6 0,8 1,1 0,7 0,6 0,8 1,0 0,7 0,7 0,9 1,1 0,6 0,6 0,9 1,1 0,6 0,7 0,9 1,0 0,6 0,7 1,0 1,0 0,6 0,7 0,9 1,0 0,7 0,7
Legemeldt
5,9 6,4 6,3 6,5 6,3 6,7 6,6 6,9 6,5 6,9 6,9 7,0 7,1 7,2 7,1 6,8 6,3 5,4 5,2 5,6 5,4 5,5 5,6 6,1 5,7 5,9 5,7 5,9 5,7 5,8 5,8 6,1 6,0 6,4 5,9 6,2 6,1 6,5 6,2 5,7 5,6 6,1 5,9 6,1 5,7 5,8
00 Uoppgitt
Totalt
4,4 4,6 5,3 4,9 5,3 4,7 4,5 5,0 4,2 5,0 4,3 4,4 4,6 6,6 5,8 6,1 5,4 4,8 3,1 4,0 1,3 3,3 3,0 2,8 1,7 2,8 2,4 5,4 3,7 2,7 5,5 7,1 5,9 7,4 7,7 7,7 6,8 8,1 7,3 4,8 4,0 6,3 6,7 5,4 5,2 5,9
Egenmeldt
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 0,9 1,3 1,4 0,9 1,0 1,4 1,4 0,9 1,0 1,0 1,2 0,8 0,9
Legemeldt
4,4 4,6 5,3 4,9 5,3 4,7 4,5 5,0 4,2 5,0 4,3 4,4 4,6 6,6 5,8 6,1 5,4 4,8 3,1 4,0 1,3 3,3 3,0 2,8 1,7 2,8 2,4 5,4 3,7 2,7 5,5 7,1 5,9 6,4 6,4 6,3 5,8 7,0 5,9 3,4 3,1 5,4 5,7 4,2 4,3 5,0