Statistisk sentralbyrå

3   Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og type sykefravær. Kvartalstall. 2000-2004
Næring og type sykefravær 2. kvartal 2000 3. kvartal 2000 4. kvartal 2000 1. kvartal 2001 2. kvartal 2001 3. kvartal 2001 4. kvartal 2001 1. kvartal 2002 2. kvartal 2002 3. kvartal 2002 4. kvartal 2002 1. kvartal 2003 2. kvartal 2003 3. kvartal 2003 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 2. kvartal 2004 3. kvartal 2004 4. kvartal 2004
Alle næringer                                      
Totalt 6,9 7,1 7,1 7,6 7,0 7,4 7,5 8,2 7,2 7,7 8,0 8,2 7,9 8,1 8,5 8,3 7,2 6,5 6,4
Egenmeldt 0,7 0,6 0,8 1,0 0,7 0,6 0,8 1,1 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0
Legemeldt 6,2 6,5 6,3 6,6 6,3 6,8 6,7 7,1 6,6 7,1 7,1 7,3 7,2 7,4 7,4 7,3 6,5 5,7 5,5
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske1                                      
Totalt 5,2 5,3 5,4 6,3 5,3 5,7 6,0 6,4 5,7 6,2 6,4 7,1 6,7 6,4 7,4 7,3 5,9 5,2 5,5
Egenmeldt 0,8 0,6 0,7 1,2 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 0,6 0,8
Legemeldt 4,4 4,7 4,7 5,1 4,6 5,0 5,3 5,5 5,0 5,6 5,6 6,1 5,9 5,7 6,4 6,3 5,2 4,6 4,7
11 Olje- og gassutvinning, inkl. tj.1                                      
Totalt                                      
Egenmeldt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Legemeldt 3,8 3,8 3,7 3,9 3,8 4,1 4,1 4,0 3,9 4,1 3,9 4,1 4,0 4,7 4,4 3,8 3,6 3,3 3,2
10,12-37 Industri og bergverksdrift                                      
Totalt 7,5 7,8 7,6 7,9 7,3 7,9 7,8 8,3 7,6 8,4 8,4 8,5 8,1 8,5 8,7 8,5 7,2 6,6 6,3
Egenmeldt 0,8 0,7 0,9 1,1 0,8 0,7 0,9 1,2 0,8 0,7 1,0 1,0 0,8 0,8 1,1 1,1 0,8 0,8 1,0
Legemeldt 6,7 7,1 6,8 6,8 6,5 7,2 6,9 7,2 6,8 7,7 7,4 7,5 7,3 7,8 7,6 7,4 6,4 5,7 5,3
40-41 Kraft- og vannforsyning                                      
Totalt 5,0 5,3 5,1 5,6 4,9 5,4 5,1 5,6 4,9 5,7 5,9 5,6 5,5 5,8 5,7 5,9 4,5 4,6 4,3
Egenmeldt 0,5 0,5 0,6 0,9 0,6 0,4 0,4 1,0 0,6 0,6 0,9 0,9 0,6 0,6 0,9 1,0 0,5 0,6 0,8
Legemeldt 4,5 4,9 4,6 4,8 4,3 4,9 4,6 4,6 4,3 5,1 5,0 4,7 4,9 5,2 4,8 5,0 3,9 4,0 3,5
45 Bygge- og anleggsvirksomhet                                      
Totalt 7,0 7,4 7,2 7,8 7,0 7,7 7,6 8,6 7,3 8,2 8,4 9,0 8,6 9,1 8,9 9,1 7,3 6,7 6,5
Egenmeldt 0,6 0,6 0,8 1,0 0,6 0,7 0,8 1,1 0,7 0,7 0,9 1,0 0,8 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 0,9
Legemeldt 6,4 6,8 6,4 6,8 6,4 7,0 6,8 7,5 6,6 7,5 7,5 8,0 7,8 8,4 7,9 8,1 6,6 6,0 5,6
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet                                      
Totalt 6,4 6,5 6,6 7,0 6,5 7,1 7,0 7,6 6,9 7,3 7,4 7,6 7,4 7,6 7,8 7,5 6,7 6,0 5,9
Egenmeldt 0,6 0,5 0,7 0,9 0,6 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 0,8 0,8 0,6 0,5 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7
Legemeldt 5,8 6,0 5,8 6,0 5,9 6,5 6,3 6,6 6,3 6,7 6,6 6,8 6,8 7,1 7,0 6,7 6,1 5,4 5,2
60-64 Transport og kommunikasjon1                                      
Totalt 7,5 7,6 7,6 8,1 7,4 7,9 8,0 8,6 7,6 8,0 8,6 8,6 8,3 8,8 8,9 8,8 7,8 7,0 7,0
Egenmeldt 0,8 0,7 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 1,0 0,9 0,6 0,7 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9
Legemeldt 6,7 6,9 6,9 7,2 6,8 7,4 7,3 7,6 7,0 7,4 7,6 7,8 7,6 8,2 8,0 7,8 7,1 6,2 6,1
65-67 Finansiell tjenesteyting, forsikring                                      
Totalt 5,1 5,2 5,4 5,6 5,1 5,5 5,6 6,0 4,9 5,4 5,7 5,9 5,6 5,9 6,2 6,2 5,2 4,8 4,8
Egenmeldt 0,8 0,6 0,8 0,9 0,6 0,6 0,8 1,2 0,6 0,6 0,8 0,9 0,6 0,6 1,0 1,1 0,6 0,6 0,9
Legemeldt 4,4 4,6 4,5 4,7 4,5 4,9 4,7 4,8 4,3 4,8 4,9 5,0 4,9 5,3 5,2 5,0 4,6 4,3 3,9
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift                                      
Totalt 5,2 5,5 5,3 5,8 5,4 5,9 5,8 6,4 5,8 6,4 6,5 6,5 6,5 6,8 6,8 6,5 5,6 5,3 5,1
Egenmeldt 0,7 0,6 0,8 1,0 0,6 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 0,9 0,9 0,7 0,6 0,9 0,9 0,6 0,7 0,8
Legemeldt 4,6 4,9 4,5 4,8 4,8 5,3 5,1 5,4 5,2 5,8 5,6 5,6 5,8 6,2 5,9 5,6 5,0 4,7 4,3
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikr.                                      
Totalt 5,9 6,1 6,3 6,6 6,0 6,5 6,5 7,1 6,2 6,5 6,9 7,1 6,7 7,0 7,3 7,3 6,3 5,8 5,8
Egenmeldt 0,6 0,6 0,8 1,0 0,7 0,7 0,9 1,2 0,7 0,6 1,0 1,2 0,8 0,8 1,2 1,3 0,8 0,9 1,1
Legemeldt 5,3 5,4 5,5 5,6 5,4 5,8 5,7 6,0 5,5 5,9 5,9 5,9 5,9 6,2 6,2 6,0 5,5 4,9 4,7
80 Undervisning                                      
Totalt 6,2 6,0 6,7 7,3 6,6 6,3 7,0 7,9 6,7 6,7 7,5 7,8 7,2 6,7 7,9 8,0 6,8 5,6 6,3
Egenmeldt 0,4 0,4 0,7 0,9 0,5 0,4 0,7 1,0 0,5 0,6 0,9 1,0 0,6 0,6 1,0 1,0 0,6 0,6 1,0
Legemeldt 5,8 5,5 6,0 6,4 6,1 5,9 6,4 6,9 6,1 6,2 6,6 6,8 6,6 6,1 6,9 7,0 6,2 5,0 5,3
85 Helse- og sosialtjenester                                      
Totalt 9,5 9,7 9,8 10,3 9,6 10,2 10,2 10,9 9,8 10,1 10,4 11,0 10,6 10,5 11,1 11,1 9,7 8,7 8,5
Egenmeldt 0,8 0,7 1,0 1,2 0,9 0,8 1,1 1,3 0,9 0,8 1,2 1,2 0,9 0,9 1,3 1,4 1,0 1,0 1,2
Legemeldt 8,7 9,0 8,7 9,1 8,7 9,4 9,1 9,6 9,0 9,3 9,3 9,8 9,7 9,6 9,7 9,7 8,8 7,7 7,3
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester1                                      
Totalt 6,6 7,0 7,3 7,5 7,0 7,4 7,5 8,0 7,1 7,6 7,9 8,0 7,7 7,8 8,2 7,8 6,9 6,1 6,2
Egenmeldt 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 0,9 1,1 0,6 0,7 1,0 0,9 0,7 0,6 1,0 0,9 0,7 0,7 0,9
Legemeldt 6,0 6,4 6,3 6,5 6,2 6,7 6,6 6,9 6,4 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 6,9 6,3 5,4 5,3
Uoppgitt                                      
Totalt 4,4 4,6 5,3 4,9 5,3 4,7 4,5 5,0 4,2 5,0 4,3 4,4 4,6 6,6 5,8 6,1 5,4 4,8 3,1
Egenmeldt - - - - - - - - - - . . . - - -   . .
Legemeldt 4,4 4,6 5,3 4,9 5,3 4,7 4,5 5,0 4,2 5,0 4,3 4,4 4,6 6,6 5,8 6,1 5,4 4,8 3,1
1  Avløserlag i jordbruket, olje- og gassutvinning, sjøtransport, lønnet husarbeid og internasjonale organisasjoner er holdt utenfor utvalgsundersøkelsen om egenmeldt sykefravær.

Standardtegn i tabeller