Statistisk sentralbyrå

Sykefravær, egen- og legemeldt

33   Prosentvis endring av sykefraværsprosenten på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, etter næring og type sykefravær. Kvartalsvise endringer. 2000-2007
Næring og type sykefravær 2. kvartal 2000 - 2001 3. kvartal 2000 - 2001 4. kvartal 2000 - 2001 1. kvartal 2001 - 2002 2. kvartal 2001 - 2002 3. kvartal 2001 - 2002 4. kvartal 2001 - 2002 1. kvartal 2002 - 2003 2. kvartal 2002 - 2003 3. kvartal 2002 - 2003 4. kvartal 2002 - 2003 1. kvartal 2003 - 2004 2. kvartal 2003 - 2004 3. kvartal 2003 - 2004 4. kvartal 2003 - 2004 1. kvartal 2004 - 2005 2. kvartal 2004 - 2005 3. kvartal 2004 - 2005 4. kvartal 2004 - 2005 1. kvartal 2005 - 2006 2. kvartal 2005 - 2006 3. kvartal 2005 - 2006 4. kvartal 2005 - 2006 1. kvartal 2006 - 2007 2. kvartal 2006 - 2007
Alle næringer                                                  
Totalt 1,3 5,1 5,0 7,4 3,7 4,0 7,1 1,2 9,2 4,9 5,4 0,6 -9,2 -20,6 -24,0 -14,5 -12,3 2,4 4,9 4,3 5,3 3,3 1,0 -1,0 -2,7
Egenmeldt 4,1 1,1 -0,5 7,8 -0,9 4,3 17,8 -10,8 4,6 4,1 7,1 6,1 -0,8 6,1 -7,5 21,5 14,9 0,3 -2,2 -4,1 -3,9 2,3 5,5 5,9 -2,8
Legemeldt 1,0 5,5 5,7 7,3 4,2 3,9 5,8 3,0 9,7 5,0 5,1 -0,1 -10,1 -23,1 -26,2 -19,7 -15,3 2,7 6,1 6,2 6,7 3,5 0,3 -2,3 -2,7
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske1                                                  
Totalt 2,5 6,8 11,2 2,1 6,4 9,2 5,9 10,9 17,4 3,2 15,1 2,6 -12,0 -19,2 -25,1 -20,9 -16,2 -1,6 -7,2 2,9 -1,1 -3,3 -2,7 -7,2 -5,3
Egenmeldt -7,2 7,1 -0,9 -26,8 1,9 -6,0 4,7 10,6 5,6 13,3 21,8 1,8 -12,4 -14,2 -15,9 -2,3 2,1 4,6 -27,3 -9,6 -23,9 -12,1 10,0 -7,3 -6,9
Legemeldt 4,1 6,8 13,1 8,7 7,0 11,1 6,0 10,9 19,1 2,1 14,1 2,7 -11,9 -19,8 -26,5 -23,7 -18,5 -2,4 -3,9 5,3 2,5 -2,1 -4,3 -7,2 -5,1
11 Olje- og gassutvinning, inkl. tj.1                                                  
Totalt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Egenmeldt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Legemeldt -1,3 5,9 10,2 3,0 3,4 1,3 -3,8 2,1 0,8 13,4 12,2 -7,4 -8,4 -29,3 -27,4 -9,4 -8,1 12,2 6,5 4,5 -0,4 -9,3 -3,4 -13,8 -9,4
10,12-37 Industri og bergverksdrift                                                  
Totalt -2,1 0,6 2,4 4,9 3,0 6,7 7,4 2,2 6,9 1,7 3,4 -0,5 -11,6 -23,2 -27,2 -19,0 -15,9 1,3 3,0 2,7 6,0 3,2 1,4 -0,9 -3,9
Egenmeldt 7,9 -5,2 5,4 3,3 -3,8 5,9 13,3 -9,5 -4,2 1,0 4,1 3,6 3,7 7,9 -5,6 23,2 10,1 1,9 -0,8 -4,7 -1,7 -0,1 4,2 6,6 -3,8
Legemeldt -3,2 1,2 2,1 5,1 3,9 6,8 6,6 4,0 8,2 1,8 3,4 -1,1 -13,2 -26,2 -30,2 -25,2 -19,1 1,2 3,7 4,5 7,3 3,7 0,9 -2,6 -4,0
40-41 Kraft- og vannforsyning                                                  
Totalt -0,8 1,5 -1,6 -1,6 -0,5 4,9 17,5 1,1 12,6 1,7 -3,8 5,9 -19,4 -19,9 -24,6 -17,1 3,3 4,8 1,4 3,2 -1,6 5,0 6,8 4,7 -8,9
Egenmeldt 35,9 -2,7 -26,5 13,2 -5,8 28,5  119,9 -10,7 -2,3 -0,6 -4,8 11,2 -13,1 3,1 -8,7 14,5 31,1 2,8 -3,2 -2,3 -8,2 -8,2 -0,2 23,6 -4,5
Legemeldt -4,7 1,9 1,5 -4,4 0,3 2,7 8,3 3,6 14,8 1,9 -3,6 4,9 -20,2 -22,4 -27,5 -23,4 -0,3 5,1 2,4 4,8 -0,4 6,9 8,3 -0,6 -9,6
45 Bygge- og anleggsvirksomhet                                                  
Totalt -0,1 3,2 5,8 10,6 4,4 7,4 11,2 4,4 17,1 11,3 5,6 0,7 -15,3 -27,1 -27,2 -19,6 -16,4 -1,4 2,0 1,0 5,1 2,0 1,9 -3,5 -4,7
Egenmeldt 0,2 0,2 3,4 11,8 10,3 9,1 15,9 -11,1 7,2 3,0 3,9 2,6 -11,6 -5,5 -5,3 33,0 28,2 12,8 3,0 -10,2 -6,6 -3,3 10,6 6,5 -7,1
Legemeldt -0,1 3,5 6,1 10,5 3,8 7,2 10,7 6,7 18,2 12,1 5,9 0,4 -15,7 -29,0 -29,9 -26,1 -21,0 -3,1 1,8 3,6 7,0 2,7 0,4 -5,4 -4,3
50-55 Vareh., hotell- og restaurantv.                                                  
Totalt 2,1 8,7 6,7 8,8 6,0 3,3 6,4 0,7 7,5 4,1 5,0 -2,3 -9,6 -21,6 -24,6 -13,7 -11,2 2,7 5,2 4,5 4,0 5,0 1,1 -0,3 -0,7
Egenmeldt 7,1 1,5 -2,5 3,9 1,3 7,5 12,5 -14,1 -7,1 -9,5 1,1 -3,7 -4,1 2,3 -11,0 18,9 22,8 6,4 0,3 1,4 -6,1 4,6 4,2 1,0 -3,2
Legemeldt 1,6 9,3 7,8 9,6 6,5 3,0 5,7 2,8 8,9 5,4 5,5 -2,1 -10,1 -23,4 -26,1 -17,5 -14,2 2,3 5,9 5,1 5,3 5,1 0,7 -0,5 -0,4
60-64 Transport og kommunikasjon1                                                  
Totalt -0,4 4,6 4,9 5,8 2,4 0,6 7,9 0,5 8,3 10,4 3,7 1,6 -5,5 -20,4 -21,3 -13,7 -14,2 3,3 4,1 4,8 6,0 5,8 -2,7 -3,5 -4,7
Egenmeldt -15,1 -18,4 -1,1 1,9 -4,0 12,8 38,3 -10,6 0,9 7,3 -12,2 11,0 13,2 24,8 3,2 25,9 13,0 -12,3 -0,4 -7,3 -7,7 4,1 0,8 5,4 1,9
Legemeldt 1,3 6,8 5,6 6,3 3,0 -0,3 4,8 1,9 9,0 10,7 5,8 0,6 -7,1 -24,1 -24,0 -18,6 -16,9 5,4 4,8 7,1 7,9 6,0 -3,2 -5,0 -5,5
65-67 Finansiell tjenesteyting,forsikring                                                  
Totalt -0,2 6,6 3,8 6,1 -4,0 -1,8 2,8 -1,2 13,6 9,6 8,1 4,6 -6,7 -18,0 -22,5 -14,6 -11,7 -0,3 1,6 0,2 2,1 3,0 -3,0 1,9 1,0
Egenmeldt -15,7 7,4 -2,1 28,2 -12,4 5,1 2,2 -22,6 13,3 -2,1 22,5 23,7 -11,3 -5,6 -16,5 -0,2 8,9 8,8 -11,4 -6,7 -9,2 -1,0 7,4 13,7 25,1
Legemeldt 2,5 6,5 4,9 1,9 -2,7 -2,7 2,9 4,1 13,6 11,1 5,7 1,2 -6,1 -19,5 -23,7 -17,8 -14,3 -1,6 4,4 2,1 3,9 3,6 -4,9 -1,0 -2,3
70-74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift                                                  
Totalt 3,6 7,7 9,3 11,5 8,1 8,7 12,2 0,8 11,7 5,7 5,5 0,1 -13,5 -22,2 -26,2 -12,5 -13,7 0,9 3,3 -2,0 4,6 1,9 1,8 2,6 -1,7
Egenmeldt -5,6 -3,3 -10,2 3,7 2,6 3,4 24,3 -13,3 17,3 4,3 8,1 -1,4 -16,0 1,3 -18,2 29,5 9,4 9,1 11,0 -6,1 8,2 8,9 8,4 7,9 4,6
Legemeldt 4,9 9,1 12,7 13,1 8,8 9,2 10,5 3,5 11,1 5,9 5,1 0,4 -13,1 -24,6 -27,4 -19,2 -16,6 -0,3 1,9 -0,9 4,0 0,8 0,5 1,4 -2,7
75 Off.adm og forsvar, A44sosialforsikr.                                                  
Totalt 2,0 6,5 3,1 8,6 1,9 0,5 6,4 -0,6 9,5 7,6 6,1 2,2 -6,6 -17,3 -20,6 -9,8 -9,0 4,2 5,8 4,6 6,6 2,7 -1,2 -1,5 -4,8
Egenmeldt 3,5 7,1 0,7 19,9 1,3 -7,5 19,4 -2,5 19,5 27,6 13,9 9,5 2,7 9,8 -0,6 15,0 11,1 -11,6 -6,0 -2,3 -5,5 2,2 -3,7 6,0 -9,0
Legemeldt 1,8 6,4 3,5 6,6 2,0 1,5 4,5 -0,2 8,3 5,5 4,8 0,8 -7,9 -20,8 -24,4 -15,1 -12,0 7,0 8,7 6,5 8,9 2,7 -0,6 -3,5 -4,1
80 Undervisning                                                  
Totalt 6,3 6,1 5,7 7,4 0,8 6,3 7,0 -1,2 7,3 -0,6 4,8 3,1 -5,6 -16,1 -20,3 -12,8 -10,0 3,3 3,8 6,1 7,3 6,1 2,7 0,6 -3,2
Egenmeldt 14,6 0,8 -3,5 11,3 4,8 30,8 38,1 -2,4 7,2 0,5 10,1 5,6 -0,8 3,6 -6,1 21,4 31,4 0,6 -6,7 -1,0 -9,6 3,1 7,8 7,2 -6,4
Legemeldt 5,6 6,5 6,8 6,8 0,5 4,5 3,6 -1,0 7,3 -0,7 4,0 2,8 -6,0 -17,8 -22,5 -17,8 -13,8 3,6 5,7 7,7 9,7 6,5 1,9 -0,7 -2,8
85 Helse-, sosialtjenester                                                  
Totalt 1,2 5,2 4,5 5,9 2,5 -0,4 2,4 0,3 7,8 3,1 6,2 1,0 -7,9 -17,2 -22,9 -14,6 -11,3 2,9 7,8 7,8 5,7 1,4 2,3 -0,4 -0,7
Egenmeldt 12,4 12,6 2,7 9,7 -2,6 -2,3 11,6 -12,3 7,1 11,4 14,1 15,5 5,8 9,7 -6,7 20,2 9,4 -3,3 -5,2 -4,2 -2,5 -0,5 6,9 6,7 -2,8
Legemeldt 0,2 4,6 4,7 5,4 3,0 -0,2 1,3 2,1 7,9 2,4 5,2 -0,8 -9,2 -19,8 -25,2 -19,5 -13,6 3,7 10,0 10,3 6,8 1,6 1,6 -1,7 -0,4
90-99 Andre sosiale og personlige tjen.1                                                  
Totalt 4,9 5,9 2,8 6,6 1,4 2,1 6,1 -0,9 9,0 2,2 3,5 -2,0 -9,7 -21,7 -24,9 -12,8 -11,4 0,1 4,2 4,6 2,7 5,9 1,6 -3,0 -1,2
Egenmeldt 8,6 14,1 -8,3 5,4 -12,2 -10,3 12,0 -15,3 7,0 -5,6 4,8 0,2 -4,6 6,9 -13,1 21,8 10,7 -7,9 -12,2 -8,5 -9,5 7,5 16,1 4,6 -5,0
Legemeldt 4,5 5,1 4,5 6,7 3,1 3,5 5,3 1,4 9,2 3,0 3,3 -2,3 -10,2 -24,2 -26,6 -17,4 -13,8 1,0 7,0 7,2 4,4 5,7 -0,4 -4,3 -0,8
Uoppgitt                                                  
Totalt 20,1 0,6 -14,8 1,8 -21,5 7,0 -4,4 -12,6 10,4 32,2 33,4 39,4 16,5 -28,2 -45,7 -34,1 -75,6 -30,3 -4,5 -29,5 28,6 -15,0 -20,8 89,3  118,6
Egenmeldt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Legemeldt 20,1 0,6 -14,8 1,8 -21,5 7,0 -4,4 -12,6 10,4 32,2 33,4 39,4 16,5 -28,2 -45,7 -34,1 -75,6 -30,3 -4,5 -29,5 28,6 -15,0 -20,8 89,3  118,6
1  Avløserlag i jordbruket, olje- og gassutvinning, sjøtransport, lønnet husarbeid og internasjonale organisasjoner er holdt utenfor utvalgsundersøkelsen om egenmeldt sykefravær.

Standardtegn i tabeller