Statistisk sentralbyrå

Sykefravær, egen- og legemeldt

28   Sykefraværsdagsverk fordelt etter fraværstype (egen- eller legemeldt) og varighet i kvartalet
KVARTAL I ALT Type fravær Legemeldt fravær etter varighet
Egenmeldt Alt legemeldt 1-31 dager 32-91 dager Hele kvartalet
2. kvartal 2000  100 10,6 89,4 25,8 30,6 33,0
2. kvartal 2001  100 10,8 89,2 26,5 30,9 31,8
2. kvartal 2002  100 9,3 90,7 25,9 33,1 31,7
2. kvartal 2003  100 8,9 91,1 24,1 31,7 35,3
2. kvartal 2004  100 9,7 90,3 23,5 31,2 35,6
2. kvartal 2005  100 12,7 87,3 26,3 30,7 30,2
2. kvartal 2006  100 11,6 88,4 24,9 30,2 33,3
2. kvartal 2007  100 11,6 88,4 25,0 31,6 31,9

Standardtegn i tabeller