Statistisk sentralbyrå

Sykefravær, egen- og legemeldt

3   Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og type sykefravær. Kvartalstall. 2000-2007
Næring og type sykefravær 2. kvartal 2000 3. kvartal 2000 4. kvartal 2000 1. kvartal 2001 2. kvartal 2001 3. kvartal 2001 4. kvartal 2001 1. kvartal 2002 2. kvartal 2002 3. kvartal 2002 4. kvartal 2002 1. kvartal 2003 2. kvartal 2003 3. kvartal 2003 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 2. kvartal 2004 3. kvartal 2004 4. kvartal 2004 1. kvartal 2005 2. kvartal 2005 3. kvartal 2005 4. kvartal 2005 1. kvartal 2006 2. kvartal 2006 3. kvartal 2006 4. kvartal 2006 1. kvartal 2007 2. kvartal 2007
Alle næringer                                                          
Totalt 6,9 7,1 7,1 7,6 7,0 7,4 7,5 8,2 7,2 7,7 8,0 8,2 7,9 8,1 8,5 8,3 7,2 6,5 6,4 7,1 6,3 6,6 6,7 7,4 6,6 6,8 6,8 7,3 6,5
Egenmeldt 0,7 0,6 0,8 1,0 0,7 0,6 0,8 1,1 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0 1,3 0,8 0,7 0,9 1,2 0,8 0,8 1,0 1,3 0,8
Legemeldt 6,2 6,5 6,3 6,6 6,3 6,8 6,7 7,1 6,6 7,1 7,1 7,3 7,2 7,4 7,4 7,3 6,5 5,7 5,5 5,8 5,5 5,9 5,8 6,2 5,8 6,1 5,8 6,0 5,7
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske1                                                          
Totalt 5,2 5,3 5,4 6,3 5,3 5,7 6,0 6,4 5,7 6,2 6,4 7,1 6,7 6,4 7,4 7,3 5,9 5,2 5,5 5,7 4,9 5,1 5,1 5,9 4,9 4,9 5,0 5,5 4,6
Egenmeldt 0,8 0,6 0,7 1,2 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 0,6 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 0,6 0,8 0,5
Legemeldt 4,4 4,7 4,7 5,1 4,6 5,0 5,3 5,5 5,0 5,6 5,6 6,1 5,9 5,7 6,4 6,3 5,2 4,6 4,7 4,8 4,2 4,5 4,5 5,1 4,3 4,4 4,3 4,7 4,1
11 Olje- og gassutvinning, inkl. tj.1                                                          
Totalt                                                          
Egenmeldt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Legemeldt 3,8 3,8 3,7 3,9 3,8 4,1 4,1 4,0 3,9 4,1 3,9 4,1 4,0 4,7 4,4 3,8 3,6 3,3 3,2 3,4 3,3 3,7 3,4 3,6 3,3 3,4 3,3 3,1 3,0
10,12-37 Industri og bergverksdrift                                                          
Totalt 7,5 7,8 7,6 7,9 7,3 7,9 7,8 8,3 7,6 8,4 8,4 8,5 8,1 8,5 8,7 8,5 7,2 6,6 6,3 6,9 6,0 6,6 6,5 7,0 6,4 6,9 6,6 7,0 6,1
Egenmeldt 0,8 0,7 0,9 1,1 0,8 0,7 0,9 1,2 0,8 0,7 1,0 1,0 0,8 0,8 1,1 1,1 0,8 0,8 1,0 1,3 0,9 0,8 1,0 1,3 0,8 0,8 1,0 1,4 0,8
Legemeldt 6,7 7,1 6,8 6,8 6,5 7,2 6,9 7,2 6,8 7,7 7,4 7,5 7,3 7,8 7,6 7,4 6,4 5,7 5,3 5,5 5,2 5,8 5,5 5,8 5,5 6,0 5,6 5,6 5,3
40-41 Kraft- og vannforsyning                                                          
Totalt 5,0 5,3 5,1 5,6 4,9 5,4 5,1 5,6 4,9 5,7 5,9 5,6 5,5 5,8 5,7 5,9 4,5 4,6 4,3 4,9 4,6 4,8 4,4 5,1 4,5 5,1 4,7 5,3 4,1
Egenmeldt 0,5 0,5 0,6 0,9 0,6 0,4 0,4 1,0 0,6 0,6 0,9 0,9 0,6 0,6 0,9 1,0 0,5 0,6 0,8 1,1 0,7 0,6 0,8 1,1 0,6 0,6 0,8 1,4 0,6
Legemeldt 4,5 4,9 4,6 4,8 4,3 4,9 4,6 4,6 4,3 5,1 5,0 4,7 4,9 5,2 4,8 5,0 3,9 4,0 3,5 3,8 3,9 4,2 3,6 4,0 3,9 4,5 3,9 4,0 3,5
45 Bygge- og anleggsvirksomhet                                                          
Totalt 7,0 7,4 7,2 7,8 7,0 7,7 7,6 8,6 7,3 8,2 8,4 9,0 8,6 9,1 8,9 9,1 7,3 6,7 6,5 7,3 6,1 6,6 6,6 7,4 6,4 6,7 6,7 7,1 6,1
Egenmeldt 0,6 0,6 0,8 1,0 0,6 0,7 0,8 1,1 0,7 0,7 0,9 1,0 0,8 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 0,9 1,3 0,9 0,8 1,0 1,2 0,8 0,8 1,1 1,3 0,8
Legemeldt 6,4 6,8 6,4 6,8 6,4 7,0 6,8 7,5 6,6 7,5 7,5 8,0 7,8 8,4 7,9 8,1 6,6 6,0 5,6 5,9 5,2 5,8 5,7 6,2 5,6 5,9 5,7 5,8 5,3
50-55 Vareh., hotell-og restaurantv.                                                          
Totalt 6,4 6,5 6,6 7,0 6,5 7,1 7,0 7,6 6,9 7,3 7,4 7,6 7,4 7,6 7,8 7,5 6,7 6,0 5,9 6,4 5,9 6,1 6,2 6,7 6,2 6,4 6,3 6,7 6,1
Egenmeldt 0,6 0,5 0,7 0,9 0,6 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 0,8 0,8 0,6 0,5 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 0,7 1,0 0,6
Legemeldt 5,8 6,0 5,8 6,0 5,9 6,5 6,3 6,6 6,3 6,7 6,6 6,8 6,8 7,1 7,0 6,7 6,1 5,4 5,2 5,5 5,3 5,5 5,5 5,8 5,5 5,8 5,5 5,7 5,5
60-64 Transport og kommunikasjon1                                                          
Totalt 7,5 7,6 7,6 8,1 7,4 7,9 8,0 8,6 7,6 8,0 8,6 8,6 8,3 8,8 8,9 8,8 7,8 7,0 7,0 7,6 6,7 7,3 7,3 7,9 7,1 7,7 7,1 7,7 6,8
Egenmeldt 0,8 0,7 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 1,0 0,9 0,6 0,7 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 1,2 0,8 0,7 0,9 1,1 0,8 0,8 0,9 1,2 0,8
Legemeldt 6,7 6,9 6,9 7,2 6,8 7,4 7,3 7,6 7,0 7,4 7,6 7,8 7,6 8,2 8,0 7,8 7,1 6,2 6,1 6,4 5,9 6,5 6,4 6,8 6,3 6,9 6,2 6,5 6,0
65-67 Finansiell tjenesteyting,forsikring                                                          
Totalt 5,1 5,2 5,4 5,6 5,1 5,5 5,6 6,0 4,9 5,4 5,7 5,9 5,6 5,9 6,2 6,2 5,2 4,8 4,8 5,3 4,6 4,8 4,9 5,3 4,7 5,0 4,7 5,4 4,7
Egenmeldt 0,8 0,6 0,8 0,9 0,6 0,6 0,8 1,2 0,6 0,6 0,8 0,9 0,6 0,6 1,0 1,1 0,6 0,6 0,9 1,1 0,6 0,6 0,8 1,0 0,6 0,6 0,8 1,2 0,7
Legemeldt 4,4 4,6 4,5 4,7 4,5 4,9 4,7 4,8 4,3 4,8 4,9 5,0 4,9 5,3 5,2 5,0 4,6 4,3 3,9 4,1 4,0 4,2 4,1 4,2 4,1 4,3 3,9 4,2 4,0
70-74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift                                                          
Totalt 5,2 5,5 5,3 5,8 5,4 5,9 5,8 6,4 5,8 6,4 6,5 6,5 6,5 6,8 6,8 6,5 5,6 5,3 5,1 5,7 4,9 5,3 5,2 5,6 5,1 5,4 5,3 5,7 5,0
Egenmeldt 0,7 0,6 0,8 1,0 0,6 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 0,9 0,9 0,7 0,6 0,9 0,9 0,6 0,7 0,8 1,1 0,7 0,7 0,8 1,1 0,7 0,8 0,9 1,2 0,8
Legemeldt 4,6 4,9 4,5 4,8 4,8 5,3 5,1 5,4 5,2 5,8 5,6 5,6 5,8 6,2 5,9 5,6 5,0 4,7 4,3 4,5 4,2 4,6 4,4 4,5 4,3 4,7 4,4 4,6 4,2
75 Off.adm og forsvar, sosialforsikr.                                   5,8                      
Totalt 5,9 6,1 6,3 6,6 6,0 6,5 6,5 7,1 6,2 6,5 6,9 7,1 6,7 7,0 7,3 7,3 6,3 5,8 5,8 6,6 5,7 6,0 6,2 6,9 6,1 6,2 6,1 6,7 5,8
Egenmeldt 0,6 0,6 0,8 1,0 0,7 0,7 0,9 1,2 0,7 0,6 1,0 1,2 0,8 0,8 1,2 1,3 0,8 0,9 1,1 1,5 0,9 0,8 1,1 1,4 0,9 0,8 1,0 1,5 0,8
Legemeldt 5,3 5,4 5,5 5,6 5,4 5,8 5,7 6,0 5,5 5,9 5,9 5,9 5,9 6,2 6,2 6,0 5,5 4,9 4,7 5,1 4,8 5,3 5,1 5,4 5,2 5,4 5,1 5,2 5,0
80 Undervisning                                                          
Totalt 6,2 6,0 6,7 7,3 6,6 6,3 7,0 7,9 6,7 6,7 7,5 7,8 7,2 6,7 7,9 8,0 6,8 5,6 6,3 7,0 6,1 5,8 6,5 7,4 6,5 6,2 6,7 7,5 6,3
Egenmeldt 0,4 0,4 0,7 0,9 0,5 0,4 0,7 1,0 0,5 0,6 0,9 1,0 0,6 0,6 1,0 1,0 0,6 0,6 1,0 1,2 0,8 0,6 0,9 1,2 0,7 0,6 1,0 1,3 0,6
Legemeldt 5,8 5,5 6,0 6,4 6,1 5,9 6,4 6,9 6,1 6,2 6,6 6,8 6,6 6,1 6,9 7,0 6,2 5,0 5,3 5,8 5,3 5,2 5,6 6,2 5,9 5,6 5,7 6,2 5,7
85 Helse-, sosialtjenester                                                          
Totalt 9,5 9,7 9,8 10,3 9,6 10,2 10,2 10,9 9,8 10,1 10,4 11,0 10,6 10,5 11,1 11,1 9,7 8,7 8,5 9,5 8,6 8,9 9,2 10,2 9,1 9,0 9,4 10,1 9,1
Egenmeldt 0,8 0,7 1,0 1,2 0,9 0,8 1,1 1,3 0,9 0,8 1,2 1,2 0,9 0,9 1,3 1,4 1,0 1,0 1,2 1,6 1,1 1,0 1,2 1,6 1,0 0,9 1,3 1,7 1,0
Legemeldt 8,7 9,0 8,7 9,1 8,7 9,4 9,1 9,6 9,0 9,3 9,3 9,8 9,7 9,6 9,7 9,7 8,8 7,7 7,3 7,8 7,6 8,0 8,0 8,6 8,1 8,1 8,2 8,5 8,1
90-99 Andre sosiale og personlige tjen.1                                                          
Totalt 6,6 7,0 7,3 7,5 7,0 7,4 7,5 8,0 7,1 7,6 7,9 8,0 7,7 7,8 8,2 7,8 6,9 6,1 6,2 6,8 6,2 6,1 6,4 7,1 6,3 6,4 6,5 6,9 6,2
Egenmeldt 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 0,9 1,1 0,6 0,7 1,0 0,9 0,7 0,6 1,0 0,9 0,7 0,7 0,9 1,1 0,7 0,6 0,8 1,0 0,7 0,7 0,9 1,1 0,6
Legemeldt 6,0 6,4 6,3 6,5 6,2 6,7 6,6 6,9 6,4 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 6,9 6,3 5,4 5,3 5,7 5,4 5,5 5,6 6,1 5,7 5,8 5,6 5,8 5,6
Uoppgitt                                                          
Totalt 4,4 4,6 5,3 4,9 5,3 4,7 4,5 5,0 4,2 5,0 4,3 4,4 4,6 6,6 5,8 6,1 5,4 4,8 3,1 4,0 1,3 3,3 3,0 2,8 1,7 2,8 2,4 5,4 3,7
Egenmeldt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Legemeldt 4,4 4,6 5,3 4,9 5,3 4,7 4,5 5,0 4,2 5,0 4,3 4,4 4,6 6,6 5,8 6,1 5,4 4,8 3,1 4,0 1,3 3,3 3,0 2,8 1,7 2,8 2,4 5,4 3,7
1  Avløserlag i jordbruket, olje- og gassutvinning, sjøtransport, lønnet husarbeid og internasjonale organisasjoner er holdt utenfor utvalgsundersøkelsen om egenmeldt sykefravær.

Standardtegn i tabeller