Statistisk sentralbyrå

Sykefravær, egen- og legemeldt

3   Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og type sykefravær. Kvartalstall. 2000-2006
Næring og type sykefravær 2. kvartal 2000 3. kvartal 2000 4. kvartal 2000 1. kvartal 2001 2. kvartal 2001 3. kvartal 2001 4. kvartal 2001 1. kvartal 2002 2. kvartal 2002 3. kvartal 2002 4. kvartal 2002 1. kvartal 2003 2. kvartal 2003 3. kvartal 2003 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 2. kvartal 2004 3. kvartal 2004 4. kvartal 2004 1. kvartal 2005 2. kvartal 2005 3. kvartal 2005 4. kvartal 2005 1. kvartal 2006 2. kvartal 2006
Alle næringer                                                  
Totalt 6,9 7,1 7,1 7,6 7,0 7,4 7,5 8,2 7,2 7,7 8,0 8,2 7,9 8,1 8,5 8,3 7,2 6,5 6,4 7,1 6,3 6,6 6,7 7,4 6,6
Egenmeldt 0,7 0,6 0,8 1,0 0,7 0,6 0,8 1,1 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0 1,3 0,8 0,7 0,9 1,2 0,8
Legemeldt 6,2 6,5 6,3 6,6 6,3 6,8 6,7 7,1 6,6 7,1 7,1 7,3 7,2 7,4 7,4 7,3 6,5 5,7 5,5 5,8 5,5 5,9 5,8 6,2 5,8
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske1                                                  
Totalt 5,2 5,3 5,4 6,3 5,3 5,7 6,0 6,4 5,7 6,2 6,4 7,1 6,7 6,4 7,4 7,3 5,9 5,2 5,5 5,7 4,9 5,1 5,1 5,9 4,9
Egenmeldt 0,8 0,6 0,7 1,2 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 0,6 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,8 0,5
Legemeldt 4,4 4,7 4,7 5,1 4,6 5,0 5,3 5,5 5,0 5,6 5,6 6,1 5,9 5,7 6,4 6,3 5,2 4,6 4,7 4,8 4,2 4,5 4,5 5,1 4,3
11 Olje- og gassutvinning, inkl. tj.1                                                  
Totalt                                                  
Egenmeldt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Legemeldt 3,8 3,8 3,7 3,9 3,8 4,1 4,1 4,0 3,9 4,1 3,9 4,1 4,0 4,7 4,4 3,8 3,6 3,3 3,2 3,4 3,3 3,7 3,4 3,6 3,3
10,12-37 Industri og bergverksdrift                                                  
Totalt 7,5 7,8 7,6 7,9 7,3 7,9 7,8 8,3 7,6 8,4 8,4 8,5 8,1 8,5 8,7 8,5 7,2 6,6 6,3 6,9 6,0 6,6 6,5 7,0 6,4
Egenmeldt 0,8 0,7 0,9 1,1 0,8 0,7 0,9 1,2 0,8 0,7 1,0 1,0 0,8 0,8 1,1 1,1 0,8 0,8 1,0 1,3 0,9 0,8 1,0 1,3 0,8
Legemeldt 6,7 7,1 6,8 6,8 6,5 7,2 6,9 7,2 6,8 7,7 7,4 7,5 7,3 7,8 7,6 7,4 6,4 5,7 5,3 5,5 5,2 5,8 5,5 5,8 5,5
40-41 Kraft- og vannforsyning                                                  
Totalt 5,0 5,3 5,1 5,6 4,9 5,4 5,1 5,6 4,9 5,7 5,9 5,6 5,5 5,8 5,7 5,9 4,5 4,6 4,3 4,9 4,6 4,8 4,4 5,1 4,5
Egenmeldt 0,5 0,5 0,6 0,9 0,6 0,4 0,4 1,0 0,6 0,6 0,9 0,9 0,6 0,6 0,9 1,0 0,5 0,6 0,8 1,1 0,7 0,6 0,8 1,1 0,6
Legemeldt 4,5 4,9 4,6 4,8 4,3 4,9 4,6 4,6 4,3 5,1 5,0 4,7 4,9 5,2 4,8 5,0 3,9 4,0 3,5 3,8 3,9 4,2 3,6 4,0 3,9
45 Bygge- og anleggsvirksomhet                                                  
Totalt 7,0 7,4 7,2 7,8 7,0 7,7 7,6 8,6 7,3 8,2 8,4 9,0 8,6 9,1 8,9 9,1 7,3 6,7 6,5 7,3 6,1 6,6 6,6 7,4 6,4
Egenmeldt 0,6 0,6 0,8 1,0 0,6 0,7 0,8 1,1 0,7 0,7 0,9 1,0 0,8 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 0,9 1,3 0,9 0,8 1,0 1,2 0,8
Legemeldt 6,4 6,8 6,4 6,8 6,4 7,0 6,8 7,5 6,6 7,5 7,5 8,0 7,8 8,4 7,9 8,1 6,6 6,0 5,6 5,9 5,2 5,8 5,7 6,2 5,6
50-55 Vareh., hotell- og restaurantv.                                                  
Totalt 6,4 6,5 6,6 7,0 6,5 7,1 7,0 7,6 6,9 7,3 7,4 7,6 7,4 7,6 7,8 7,5 6,7 6,0 5,9 6,4 5,9 6,1 6,2 6,7 6,2
Egenmeldt 0,6 0,5 0,7 0,9 0,6 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 0,8 0,8 0,6 0,5 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 1,0 0,6
Legemeldt 5,8 6,0 5,8 6,0 5,9 6,5 6,3 6,6 6,3 6,7 6,6 6,8 6,8 7,1 7,0 6,7 6,1 5,4 5,2 5,5 5,3 5,5 5,5 5,8 5,5
60-64 Transport og kommunikasjon1                                                  
Totalt 7,5 7,6 7,6 8,1 7,4 7,9 8,0 8,6 7,6 8,0 8,6 8,6 8,3 8,8 8,9 8,8 7,8 7,0 7,0 7,6 6,7 7,3 7,3 7,9 7,1
Egenmeldt 0,8 0,7 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 1,0 0,9 0,6 0,7 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 1,2 0,8 0,7 0,9 1,1 0,8
Legemeldt 6,7 6,9 6,9 7,2 6,8 7,4 7,3 7,6 7,0 7,4 7,6 7,8 7,6 8,2 8,0 7,8 7,1 6,2 6,1 6,4 5,9 6,5 6,4 6,8 6,3
65-67 Finansiell tjenesteyting, forsikring                                                  
Totalt 5,1 5,2 5,4 5,6 5,1 5,5 5,6 6,0 4,9 5,4 5,7 5,9 5,6 5,9 6,2 6,2 5,2 4,8 4,8 5,3 4,6 4,8 4,9 5,3 4,7
Egenmeldt 0,8 0,6 0,8 0,9 0,6 0,6 0,8 1,2 0,6 0,6 0,8 0,9 0,6 0,6 1,0 1,1 0,6 0,6 0,9 1,1 0,6 0,6 0,8 1,0 0,6
Legemeldt 4,4 4,6 4,5 4,7 4,5 4,9 4,7 4,8 4,3 4,8 4,9 5,0 4,9 5,3 5,2 5,0 4,6 4,3 3,9 4,1 4,0 4,2 4,1 4,2 4,1
70-74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift                                                  
Totalt 5,2 5,5 5,3 5,8 5,4 5,9 5,8 6,4 5,8 6,4 6,5 6,5 6,5 6,8 6,8 6,5 5,6 5,3 5,1 5,7 4,9 5,3 5,2 5,6 5,1
Egenmeldt 0,7 0,6 0,8 1,0 0,6 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 0,9 0,9 0,7 0,6 0,9 0,9 0,6 0,7 0,8 1,1 0,7 0,7 0,8 1,1 0,7
Legemeldt 4,6 4,9 4,5 4,8 4,8 5,3 5,1 5,4 5,2 5,8 5,6 5,6 5,8 6,2 5,9 5,6 5,0 4,7 4,3 4,5 4,2 4,6 4,4 4,5 4,3
75 Off.adm og forsvar, sosialforsikr.                                   5,8              
Totalt 5,9 6,1 6,3 6,6 6,0 6,5 6,5 7,1 6,2 6,5 6,9 7,1 6,7 7,0 7,3 7,3 6,3 5,8 5,8 6,6 5,7 6,0 6,2 6,9 6,1
Egenmeldt 0,6 0,6 0,8 1,0 0,7 0,7 0,9 1,2 0,7 0,6 1,0 1,2 0,8 0,8 1,2 1,3 0,8 0,9 1,1 1,5 0,9 0,8 1,1 1,4 0,9
Legemeldt 5,3 5,4 5,5 5,6 5,4 5,8 5,7 6,0 5,5 5,9 5,9 5,9 5,9 6,2 6,2 6,0 5,5 4,9 4,7 5,1 4,8 5,3 5,1 5,4 5,2
80 Undervisning                                                  
Totalt 6,2 6,0 6,7 7,3 6,6 6,3 7,0 7,9 6,7 6,7 7,5 7,8 7,2 6,7 7,9 8,0 6,8 5,6 6,3 7,0 6,1 5,8 6,5 7,4 6,5
Egenmeldt 0,4 0,4 0,7 0,9 0,5 0,4 0,7 1,0 0,5 0,6 0,9 1,0 0,6 0,6 1,0 1,0 0,6 0,6 1,0 1,2 0,8 0,6 0,9 1,2 0,7
Legemeldt 5,8 5,5 6,0 6,4 6,1 5,9 6,4 6,9 6,1 6,2 6,6 6,8 6,6 6,1 6,9 7,0 6,2 5,0 5,3 5,8 5,3 5,2 5,6 6,2 5,9
85 Helse-, sosialtjenester                                                  
Totalt 9,5 9,7 9,8 10,3 9,6 10,2 10,2 10,9 9,8 10,1 10,4 11,0 10,6 10,5 11,1 11,1 9,7 8,7 8,5 9,5 8,6 8,9 9,2 10,2 9,1
Egenmeldt 0,8 0,7 1,0 1,2 0,9 0,8 1,1 1,3 0,9 0,8 1,2 1,2 0,9 0,9 1,3 1,4 1,0 1,0 1,2 1,6 1,1 1,0 1,2 1,6 1,0
Legemeldt 8,7 9,0 8,7 9,1 8,7 9,4 9,1 9,6 9,0 9,3 9,3 9,8 9,7 9,6 9,7 9,7 8,8 7,7 7,3 7,8 7,6 8,0 8,0 8,6 8,1
90-99 Andre sosiale og personlige tjen.1                                                  
Totalt 6,6 7,0 7,3 7,5 7,0 7,4 7,5 8,0 7,1 7,6 7,9 8,0 7,7 7,8 8,2 7,8 6,9 6,1 6,2 6,8 6,2 6,1 6,4 7,1 6,3
Egenmeldt 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 0,9 1,1 0,6 0,7 1,0 0,9 0,7 0,6 1,0 0,9 0,7 0,7 0,9 1,1 0,7 0,6 0,8 1,0 0,7
Legemeldt 6,0 6,4 6,3 6,5 6,2 6,7 6,6 6,9 6,4 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 6,9 6,3 5,4 5,3 5,7 5,4 5,5 5,6 6,1 5,7
Uoppgitt                                                  
Totalt 4,4 4,6 5,3 4,9 5,3 4,7 4,5 5,0 4,2 5,0 4,3 4,4 4,6 6,6 5,8 6,1 5,4 4,8 3,1 4,0 1,3 3,3 3,0 2,8 1,7
Egenmeldt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Legemeldt 4,4 4,6 5,3 4,9 5,3 4,7 4,5 5,0 4,2 5,0 4,3 4,4 4,6 6,6 5,8 6,1 5,4 4,8 3,1 4,0 1,3 3,3 3,0 2,8 1,7
1  Avløserlag i jordbruket, olje- og gassutvinning, sjøtransport, lønnet husarbeid og internasjonale organisasjoner er holdt utenfor utvalgsundersøkelsen om egenmeldt sykefravær.

Standardtegn i tabeller