Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

13   Allmennaksjeselskap1 etter krav om vararepresentantar og tal på vararepresentantar. 1. januar 2006
Tal på vararepresentantar Tal på føretak  
I alt Oppfyller
kravet om vara
Oppfyller
ikkje kravet
om vara
Oppfyller
kravet om vara
Oppfyller
ikkje kravet
om vara
I alt 93 49 44 52,7 47,3
2-3 vararepresentantar 48 17 31 35,4 64,6
4-5 vararepresentantar 25 16 9 64,0 36,0
6-8 vararepresentantar 14 10 4 71,4 28,6
9-10 vararepresentantar 3 3 -  100,0 -
Meir enn 10 vararepresentantar 3 3 -  100,0 -
1  Omfattar ikkje ASA som berre har ein vararepresentant.

Standardtegn i tabeller