Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

12   Allmennaksjeselskap1 etter krav om eigarvalde og tilsettevalde styrerepresentantar og tal på tilsette. 1. januar 2006
Tal på tilsette Tal på føretak Del av føretak
I alt Oppfyller
begge
krava
Oppfyller
berre krav om
tilsettevalde
styrerepre-
sentantar
Oppfyller
berre krav om
eigarvalde
styrerepre-
sentantar
Oppfyller
ingen av
krava
Oppfyller
begge
krava
Oppfyller
berre krav om
tilsettevalde
styrerepre-
sentantar
Oppfyller
berre krav om
eigarvalde
styrerepre-
sentantar
Oppfyller
ingen av
krava
I alt 71 17 19 12 23 23,9 26,8 16,9 32,4
0 tilsette 8 3 5 - - 37,5 62,5 - -
5-9 tilsette 6 1 3 1 1 16,7 50,0 16,7 16,7
10-49 tilsette 21 1 4 5 11 4,8 19,0 23,8 52,4
50-99 tilsette 9 2 1 1 5 22,2 11,1 11,1 55,6
100 tilsette eller fleire 27 10 6 5 6 37,0 22,2 18,5 22,2
1  Omfattar ikkje ASA som berre har ein ansattvald styrerepresentant eller ASA som har mindre enn 20 prosent kvinnelege eller mannlege tilsette.

Standardtegn i tabeller