Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

10   Allmennaksjeselskap1 etter krav om eigarvalde og tilsettevalde styrerepresentantar og tal på styrerepresentantar. 1. januar 2006
Tal på styrerepresentantar Tal på føretak Del av føretak
   I alt Oppfyller
begge krava
Oppfyller
berre krav
om tilsettevalde
styrerepre-
sentantar
Oppfyller
berre krav
om eigarvalde
styrerepre-
sentantar
Oppfyller
ingen av
krava
Oppfyller
begge krava
Oppfyller
berre krav om
tilsettevalde
styrerepre-
sentantar
Oppfyller
berre krav om
eigarvalde
styrerepre-
sentantar
Oppfyller
ingen av
krava
I alt 71 17 19 12 23 23,9 26,8 16,9 32,4
4-5 styrerepresentantar 3 1 - 1 1 33,3 - 33,3 33,3
6-8 styrerepresentantar 50 8 16 9 17 16,0 32,0 18,0 34,0
9 styrerepresentantar 11 3 3 1 4 27,3 27,3 9,1 36,4
10 eller fleire styrerepresentantar 7 5 - 1 1 71,4 - 14,3 14,3
1  Omfattar ikkje ASA som berre har ein ansattvald styrerepresentant eller ASA som har mindre enn 20 prosent kvinnelege eller mannlege tilsette.

Standardtegn i tabeller