Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

9   Allmennaksjeselskap1 etter krav om tilsettevalde styrerepresentantar og tal på tilsettevalde styrerepresentantar. 1. januar 2006
Tal på tilsettevalde styrerepresentantar Tal på føretak Del av føretak
I alt Oppfyller
kravet
Oppfyller
ikkje kravet
Oppfyller
kravet
Oppfyller
ikkje kravet
I alt 71 36 35 50,7 49,3
2 tilsettevalde styrerepresentantar 41 17 24 41,5 58,5
3 tilsettevalde styrerepresentantar 26 17 9 65,4 34,6
4 tilsettevalde styrerepresentantar 4 2 2 50,0 50,0
1  Omfattar ikkje ASA som berre har ein ansattvald styrerepresentant eller ASA som har mindre enn 20 prosent kvinnelege eller mannlege tilsette.

Standardtegn i tabeller