Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

8   Allmennaksjeselskap etter krav om eigarvalde styrerepresentantar og tal på tilsette. 1. januar 2006
Tal på tilsette Tal på føretak Del av føretak
I alt Oppfyller
kravet
Oppfyller
ikkje kravet
Oppfyller
kravet
Oppfyller
ikkje kravet
I alt  491 98  393 20,0 80,0
0 tilsette  149 31  118 20,8 79,2
1-4 tilsette 82 9 73 11,0 89,0
5-9 tilsette 52 10 42 19,2 80,8
10-49 tilsette  124 18  106 14,5 85,5
50-99 tilsette 30 8 22 26,7 73,3
100 tilsette eller fleire 54 22 32 40,7 59,3

Standardtegn i tabeller