Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

6   Allmennaksjeselskap etter krav om eigarvalde styrerepresentantar og tal på eigarvalde styrerepresentantar. 1. januar 2006
Tal på eigarvalde styrerepresentantar Tal på føretak Del av føretak
I alt Oppfyller
kravet
Oppfyller
ikkje kravet
Oppfyller
kravet
Oppfyller
ikkje kravet
I alt  491 98  393 20,0 80,0
1 eigarvald styrerepresentant 1 - 1 -  100,0
2-3 eigarvalde styrerepresentantar  127 35 92 27,6 72,4
4-5 eigarvalde styrerepresentantar  227 41  186 18,1 81,9
6-8 eigarvalde styrerepresentantar  130 20  110 15,4 84,6
9 eigarvalde styrerepresentantar 4 1 3 25,0 75,0
10 eller fleire eigarvalde styrerepresentantar 2 1 1 50,0 50,0

Standardtegn i tabeller